Hà Nội: Cấp 41.870 lít hóa chất vệ sinh, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

BVR&MT – Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội vừa tiến hành rà soát kết quả vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm mùa mưa lũ năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường mùa mưa lũ năm 2019 với các nhiệm vụ cụ thể đến tận xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y trên địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường ở các địa phương; tổ chức tiêu hủy vỏ lọ hóa chất sau khi sử dụng xong theo quy định.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Tổng số hóa chất Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã cấp và sử dụng đến nay là 41.870 lít, trong đó: VIA-Iodine 10.500 lít, Bio-Iodine 8.900 lít, GoodfarmL 1.100 lít, Hankon ws 21.370kg. Tổng diện tích phun vệ sinh, khử trùng tiêu độc là 44.229.400m2. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã hỗ trợ hơn 189,4 tấn vôi và kinh phí gần 337,6 triệu đồng.

Về phía Sở đã phân công lãnh đạo đơn vị, phòng chuyên môn trực thuộc kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường tại cơ sở về việc cấp phát, sử dụng hóa chất và kỹ thuật vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường.

Nhìn chung, từ cấp huyện cho đến cấp xã đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ năm 2019. Việc quản lý, cấp phát và sử dụng hóa chất tại các đơn vị đảm bảo đúng quy định. Công tác tổ chức, triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại các quận, huyện, thị xã thực hiện đảm bảo kỹ thuật, phun đúng đối tượng.

Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo truyền thanh cấp huyện, cấp xã trong việc tuyên truyền và chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y kiểm tra công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. Bên cạnh đó, nhiều xã, phường, thị trấn đã hỗ trợ kinh phí, vôi bột để tăng thêm hiệu quả công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm mùa mưa lũ trên địa bàn thành phố.

Thạch Thảo