Hà Nội: Cấp 1.627 giấy xác nhận kiến thức về ATTP trong lĩnh vực Công Thương

BVR&MT – Sở Công Thương Hà Nội vừa rà soát kết quả cấp các loại giấy về ATTP và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) trong 3 năm qua.

Theo đó, Sở Công Thương đã cấp 1.627 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 30.990/ 33.207 người, đạt 93%; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 2.800/2.800 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, đạt 100%; tiếp nhận 24.007 bản tự công bố sản phẩm (6.619 bản tự công bố của cơ sở sản xuất thực phẩm và 17.388 bản tự công bố của cơ sở nhập khẩu thực phẩm).

Ảnh minh họa.

Đối với UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố, thực hiện nhiệm vụ trên, từ tháng 10/2016 đến 14/7/2019 (trước thời điểm Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố có hiệu lực), quản lý 30.021 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Công Thương với tổng số 33.524 người lao động. Kết quả, UBND cấp huyện đã cấp xác nhận kiến thức về ATTP cho 27.058/33.524 người, đạt tỷ lệ 80,7%. Từ 15/7/2019, Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố có hiệu lực, UBND cấp huyện đã tiến hành rà soát lại theo phân cấp, hiện tại trên địa bàn cấp huyện có 29.703 hộ sản xuất, kinh doanh với tổng số 35.760 người lao động thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý. Kết quả, UBND cấp huyện đã cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho 29.482/35.760 người, đạt tỷ lệ 82,4%; tiếp nhận tiếp nhận 423 bản tự công bố sản phẩm của hộ sản xuất thực phẩm.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trong 3 năm qua, Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 183 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính 74 đơn vị hơn 657,8 triệu đồng. Riêng đối với lĩnh vực kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh rượu, Sở Công Thương đã cùng UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức 622 đoàn kiểm tra, đã kiểm tra 14.337 cơ sở, số cơ sở vi phạm 1.680 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng. Còn lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.221 vụ, xử lý 1025 vụ, không xử lý 106 vụ, tạm giữ tịch thu hơn 52.029 lít và 4.141 chai rượu các loại.

Ngoài ra, hằng năm, Sở Công Thương cử cán bộ, chuyên viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thành phố vào các dịp cao điểm: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu. Tại cơ sở, UBND các quận, huyện, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn vào các dịp cao điểm theo chỉ đạo của UBND thành phố…

Thạch Thảo  (Tổng hợp)