Hà Nội: Các biện pháp phòng dịch mới được áp dụng từ 6h ngày 14/10/2021

BVR&MT – Để bảo đảm mục tiêu kép trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

NGUỒNdangcongsan.vn
CHIA SẺ