Hà Nội: Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố

BVR&MT – Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/3 về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố. Đồng thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Theo đó, dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, đã khoanh định 86 mỏ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, trong đó: Quy hoạch khai thác, sử dụng: 36 mỏ; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 50 mỏ.

Tổng hợp quy hoạch theo từng loại khoáng sản: 09 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 80,46ha, trữ lượng 13.903m3; 18 mỏ đá bazan có diện tích 480,94ha, trữ lượng 422.966.000m3; 31 mỏ cát có diện tích 2363,8ha, trữ lượng 116.954.000m3; 13 mỏ sét gạch ngói có diện tích 317,65ha, trữ lượng 15.529.000m3; 02 mỏ puzolan có diện tích 24,32ha, trữ lượng 3.339.000m3; 02 mỏ than bùn có diện tích 58,84ha, trữ lượng 1.365.000 tấn; 02 mỏ đá ong có diện tích 30,3ha, trữ lượng 730.000m3.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố; Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã và tổ chức, cá nhân đang hoạt động khoáng sản; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, giải quyết các tranh chấp, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND Thành phố xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để vi phạm diễn ra kéo dài; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép kéo dài.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực được giao quản lý bảo vệ, phải kịp thời ngăn chặn, xử lý giải tỏa theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo kịp thời cho UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra hành vi khai thác khoáng sản trái phép biết; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm…

Công an TP Hà Nội tăng cường lực lượng, trang bị phương tiện cho Công an TP và Công an quận, huyện, thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất là con người phục vụ công tác ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (đặc biệt là khai thác cát trái phép lòng sông) trên địa bàn.

Thạch Thảo