Hà Nội: Ban hành Quy chế hoạt động Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi

BVR&MT – Mới đây, Sở NN&PTNT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2697/QĐ-SNN, về Quy chế hoạt động Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quy chế này quy định các yêu cầu bắt buộc áp dụng đối với hoạt động mua bán và hoạt động khác trên Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội có tên là “Chợ nhà mình” tại địa chỉ web www.chonhaminh.gov. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tham gia giao dịch trên Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế này. Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Sàn thương mại điện tử Chợ nhà mình. Ảnh internet.

Sở NN&PTNT Hà Nội quyết định thành lập Ban Quản lý chợ tại Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện chức năng quản lý, đảm bảo duy trì, vận hành hoạt động Chợ nhà mình theo chức năng của chợ và theo quy định. Đảm bảo các điều kiện duy trì hoạt động của Chợ nhà mình theo quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động của Chợ nhà mình, tổ chức thực hiện Quy chế chợ và xử lý các vi phạm xảy ra.

Kiểm tra, phê duyệt khi có thành viên đăng ký, bao gồm cả người bán và người mua. Cấp tài khoản gian hàng, mật khẩu riêng cho từng người bán sau khi đã kiểm tra, phê duyệt; khóa tài khoản người bán hoặc gỡ bỏ những sản phẩm nào vi phạm quy định trong Quy chế chợ. Đảm bảo việc thực hiện các nguyên tắc bảo mật, đảm bảo an toàn giao dịch, bảo vệ thông tin giao dịch và kiểm soát các thông tin về sản phẩm tại trang web www.chonhaminh.gov.vn theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm và trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đảm bảo vận hành các chức năng của chợ (như quy trình đặt mua hàng và thanh toán, quy trình thay đổi, hủy bỏ giao dịch, quy trình đổi trả sản phẩm). Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại có liên quan theo quy định của pháp luật. Đảm bảo về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan được thực thi có hiệu quả. Ngừng cung cấp dịch vụ cho người bán khi có vi phạm về năng lực giao hàng cho người mua gây bức xúc cho người mua, gây ảnh hưởng tới uy tín của chợ.

Đồng thời, thu thập các thông tin phản hồi, đóng góp ý kiến từ khách hàng, từ người bán, tổng hợp báo cáo Sở NN&PTNT để chỉnh sửa, hoàn thiện. Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Thạch Thảo (Tổng hợp)