Hà Nội: 380 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm

BVR&MT –  Sở NN&PTNT Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2015-2020”) vừa rà soát nhóm tiêu chí về văn hóa – xã hội – môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa.

Những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo trong công tác phòng dịch để chất lượng dạy học không bị ảnh hưởng, UBND thành phố đã triển khai việc dạy, học trên truyền hình, dạy học trực tuyến, học trên phần mềm ôn tập, kiểm tra trực tuyến Hanoi Study. Các chương trình này đã thu hút từ 98% đến 100% học sinh tham gia, giúp cho hoạt động dạy học của giáo viên và các em học sinh không bị gián đoạn, học sinh các cấp học đã được tiếp cận với kiến thức, với thầy cô qua môi trường internet.

Để phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 9/3/2020 đến ngày 30/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các đơn vị liên quan thực hiện 1.000 tiết giảng trên truyền hình và được các đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Phương thức dạy và học trực tuyến, qua truyền hình đã được tổ chức tốt và bước đầu đạt kết quả tích cực, được các ngành, các cấp ghi nhận.

Công tác giáo dục và đào tạo đã và đang được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, việc tuyển sinh, việc chống bỏ học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù một cách thực chất cho các huyện, thị xã và với cả 3 cấp học. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 313/587 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 392/498 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 341/447 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 51/114 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Qua rà soát có 100% huyện, thị xã và 100% các xã đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và công tác xóa mù chữ. Nhờ những nỗ lực trong công tác giáo dục – đào tạo, đến nay, trên địa bàn thành phố có 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với tiêu chí y tế, từ đầy năm 2020 đến nay, UBND thành phố cũng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên người. Duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tiêm chủng tại các huyện, thị xã. Nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình.

Công tác khám chữa bệnh tiếp tục triển khai kế hoạch; tăng cường công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, quản lý bệnh viện và thay đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; triển khai bệnh viện vệ sinh, bệnh viện xanh sạch đẹp. Do đó, đến nay có 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí y tế theo quy định.

Điểm nổi bật nhóm tiêu chí về văn hóa – xã hội – môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố thời gian qua là tiêu chí văn hóa. Để làm tốt nhóm tiêu chí này, các địa phương đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng làng, thôn, cụm dân cư văn hóa.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan và quy tắc ứng xử nơi công cộng. Công tác tổ chức hoạt động và khai thác công năng sử dụng các nhà văn hóa, khu thể thao hiệu quả; các phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì đáp ứng nhu cầu giao lưu và rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Các xã tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nhờ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên, đến nay, toàn thành phố có 372 xã đạt và cơ bản đạt, còn 10 xã chưa đạt. Khó khăn nhất trong nhóm tiêu chí về văn hóa – xã hội – môi trường trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Song bằng nhiều nỗ lực, đến nay trên địa bàn thành phố có 380 xã đạt và cơ bản đạt, còn 2 xã chưa đạt.

Hoàng Tôn