Hà Nội: 100% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Đây là kết quả rà soát nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội vừa được Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội thông qua.

Theo đó, đáng chú ý, về tiêu chí y tế, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội được phát triển ngày càng toàn diện. Mạng lưới nhân viên y tế thôn được triển khai và đi vào hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện các chương trình y tế, như: Tiêm chủng mở rộng, phòng, chống suy dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP)… Toàn thành phố có 100% thôn có nhân viên y tế, các nhân viên y tế thôn được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, lồng ghép với các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn; 100% các trạm y tế xã có bác sỹ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,2%. Tính đến nay, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tăng 34 xã so với cuối năm 2015.

Thực hiện công tác bảo hiểm y tế và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em gắn với Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. (Ảnh minh họa).

Tiêu chí giáo dục và đào tạo trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đạt được nhiều kết quả cao. Kết thúc giai đoạn 2010-2015, có 100% xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo, kết quả này tiếp tục được duy trì cho đến nay. Còn tiêu chí văn hóa, đến nay, có 371/386 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 22 xã so với cuối năm 2015, còn 15 xã chưa đạt.

Đặc biệt, về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 100% hộ dân nông thôn trên địa bàn thành phố được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, tăng 16% so với năm 2010, trong đó, có hơn 57% số hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Một số huyện có tỷ lệ cao, như: Hoài Đức 91%, Quốc Oai 82%, Phúc Thọ 81,7%, Thanh Trì 81,6%, Thạch Thất 81%, Gia Lâm 75,4%… 100% huyện khu vực ngoại thành đã có đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tỷ lệ thu gom rác thải trong làng tại các xã đạt 95%.

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đẩy mạnh, đặc biệt các hoạt động tuyên truyền ATTP phục vụ dịp lễ, tết. Thành phố đã triển khai công tác ATTP thức ăn đường phố tại 386 xã, kiểm tra giám sát 100% cơ sở; 100% các hộ kinh doanh thực phẩm đã ký cam kết đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm… Đến nay, toàn thành phố có 380 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí môi trường và ATTP, tăng 102 xã so với cuối năm 2015, còn 6 xã chưa đạt.

Thạch Thảo (Tổng hợp)