Hà Nam: Tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao

BVR&MT – Thực hiện Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh ta có 13 xã đăng ký hoàn thành và được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2022. Hiện, các xã đang đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí.

Ông Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) cho biết: Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, ngay từ đầu năm ngành đã hướng dẫn các địa phương đăng ký về đích năm 2022 bám sát Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi tỉnh ban hành các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá và hoàn thiện để bảo đảm đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hiện nay, tại xã Tiêu Động (Bình Lục) qua việc tự đánh giá, rà soát đã hoàn thiện được khoảng 70/75 chỉ tiêu, 16/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Thời gian còn lại của năm xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao theo đúng mục tiêu đề ra. Về cơ sở hạ tầng, năm 2022 xã Tiêu Động tiếp tục đầu tư xây dựng thêm đơn nguyên trường tiểu học, trường mầm non, xây dựng mới 2 nhà văn hóa thôn, hoàn thiện hệ thống rãnh nước thải trong khu dân cư… Cùng với đó, xã đẩy mạnh trồng cây bóng mát, đặt chậu hoa trên các tuyến đường trục xã, trục thôn tạo cảnh quan. Tiêu Động đã thực hiện xóa nhà không an toàn cho 3 hộ; hỗ trợ để toàn bộ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, hiện cả xã không còn hộ nghèo (trừ các đối tượng bảo trợ xã hội). Xã đầu tư thêm các thùng rác ngoài đồng ruộng thu gom vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật và ký hợp đồng với doanh nghiệp có năng lực thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn. Với chỉ tiêu tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử, xã triển khai việc lấy thông tin toàn dân để khi có hướng dẫn của cơ quan chức năng có thể tổ chức thực hiện kịp thời gian.

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xã chú trọng đến quy hoạch vùng, lựa chọn sản phẩm lúa chủ lực. Tiêu Động đã chọn sản phẩm gạo chất lượng Bắc thơm số 7 tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Ngoài ra, trên địa bàn xã thành lập nhiều câu lạc bộ thể thao, dân vũ, văn hóa – văn nghệ… Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Tiêu Động, sau khi có Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, xã tiến hành rà soát, đánh giá lại tổng thể các tiêu chí. Từ đó, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Dự kiến đến cuối năm xã cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao.

Để thực hiện xây dựng NTM nâng cao, 6 tháng đầu năm 2022 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng, chỉ ra những chỉ tiêu, tiêu chí cần phải phấn đấu hoàn thành theo Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chỉ rõ nhiều tiêu chí còn ở mức thấp cần phải tích cực triển khai.

Sản phẩm hạt sen khô của cơ sở sản xuất Dũng Tâm, Xã Trần Hưng Đạo (Lý Nhân) đăng ký chương trình OCOP – một trong những chỉ tiêu xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Như tại Xã Trần Hưng Đạo (Lý Nhân) đăng ký hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2022 qua rà soát đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu: Thu nhập, nghèo đa chiều, y tế, giao thông, chứng nhận VietGap, sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc, vùng nguyên liệu tập trung… Nổi bật, tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, các HTX nông nghiệp trên địa bàn xã đã hình thành liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. Đồng thời, lựa chọn sản phẩm hạt sen khô đặc trưng tham gia chương trình OCOP…

Tính đến giữa tháng 8/2022, Xã Trần Hưng Đạo đạt 11/19 tiêu chí và 57/75 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Đỗ Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy Xã Trần Hưng Đạo cho biết: Chương trình xây dựng NTM, nhất là NTM nâng cao hiện nay giúp cơ sở hạ tầng nông thôn tại địa phương từng bước được đồng bộ; tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể… Hiện nay, xã đang tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo mục tiêu đề ra.

Thời gian thực hiện đến cuối năm không còn dài, đây là giai đoạn các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022 hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí của tỉnh đã được ban hành. Được biết, tới đây, các cấp, ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể cho những xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, hỗ trợ, rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí để các xã hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu đề ra. Mục tiêu đến hết năm 2022, tỉnh phấn đấu công nhận từ 6 – 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tạo đà để đến năm 2025 cả tỉnh có 35 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.