Hà Nam phát thông báo khẩn về ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang

BVR&MT – Ngày 21/12, Sở TN&MT tỉnh Hà Nam đã ra thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang (đợt 11 lần 2).

Hà Nam phát thông báo khẩn về ô nhiễm nước sông Duy Tiên, Châu Giang.

Đợt ô nhiễm trên sông Duy Tiên diễn ra từ ngày 17/12 đến nay đã chảy tới sông Châu Giang và có khả năng ảnh hưởng đến sông Đáy do cống Nhật Tựu đang đóng.

Lúc 8h30 ngày 20/12/2018 nước tại Đập Phúc, cầu Câu Tử đã có màu đen, mùi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT Hà Nam) đã lấy và phân tích mẫu nước tại các vị trí trên, phát hiện nồng độ các chất ô nhiễm vượt nhiều lần mức cho phép.

Tại Đập Phúc: Nồng độ Amoni là 15,5 mg/L-N, vượt 51,6 lần; ôxy hòa tan là 2,45mg/L, nhỏ hơn 2,04 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Tại cầu Câu Tử: Nồng độ Amoni là 10,8 mg/L-N, vượt 36 lần; ôxy hòa tan là 3,65 mg/L, nhỏ hơn 1,36 lần giới hạn cho phép.

Sở TN-MT tỉnh Hà Nam cho biết, nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh. Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, đơn vị này đề nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, thị trấn ven sông sông Châu Giang, Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thủy sản. Ngành thủy lợi xem xét để bố trí lịch cấp nước cho SXNN. Cty CP Nước sạch và các trạm cấp nước trên sông Châu Giang bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Hoàng Tưởng

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,
CHIA SẺ