Hà Nam phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

BVR&MT – Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm nay, tỉnh Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được ban hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao trong thực thi nhiệm vụ. Nhờ đó, quý I năm 2021, kinh tế của tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tăng trưởng.

Người dân thôn Phúc Thủy (xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) phát triển kinh tế vườn cho thu nhập ổn định.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh thu hoạch gần 239.920 tấn lúa, đạt 20,77% kế hoạch, tăng 0,69% so cùng kỳ và đã thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ được 800 ha lúa vụ mùa, với tổng sản lượng hơn 4.850 tấn. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản được gần 63.600 tấn, đạt 15,35% kế hoạch, tăng 4,13% so cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ – dịch vụ trên thị trường đạt hơn 14.413 tỷ đồng, bằng 20,67% kế hoạch, tăng 11,89% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 163 triệu USD và tăng 8,31% so cùng kỳ. Có 85 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 1.050 tỷ đồng, tăng 26% số vốn đăng ký so cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp trong toàn tỉnh đến nay lên hơn 2.730 đơn vị, với tổng vốn đăng ký 34.600 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.328 tỷ đồng, bằng 39,81% dự toán và tăng 3,22% so cùng kỳ năm 2020.

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện có hiệu quả phục hồi phát triển kinh tế. Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm; ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ cao. Thực hiện đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”; xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ với các sản phẩm chủ lực; xây dựng và thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu nguyên con sang Ô-xtrây-li-a và thị trường các nước. Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu, các dự án điện gió, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự án nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn. Đối với các dự án điện gió đang còn vướng giải phóng mặt bằng (Hòa Bình 2, Hòa Bình 5), chú trọng tuyên truyền để nhân dân đồng tình, tạo điều kiện sớm thi công hoàn thành công trình…

* Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp của tỉnh Hà Nam hiện có hơn 28,2 tỷ đồng. Bằng hình thức cho vay thông qua các dự án, kết hợp xây dựng các mô hình theo đối tượng cây, con, thời gian qua, nguồn quỹ quan trọng này đã giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Nhiều dự án sau khi triển khai đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, góp phần thay đổi nhận thức của người dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, từng bước giải quyết đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập, điển hình như các mô hình tổ hợp tác: chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt theo hướng an toàn sinh học ở xã Bối Cầu, huyện Bình Lục; chăn nuôi bò sinh sản ở xã Phú Phúc; phát triển nghề dệt vải ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân; trồng và chăm sóc bưởi Diễn chất lượng cao ở xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên; chăn nuôi lợn ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng…

Để quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, cùng với tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Quỹ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, các cấp hội thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng Quỹ; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và lấy việc xây dựng Quỹ là tiêu chí quan trọng đánh giá, xếp loại tổ chức hội hàng năm; tham mưu cho chính quyền địa phương cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ. Thực hiện cho vay vốn gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề; phối hợp các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, tạo điều kiện để các hộ tham gia dự án; hỗ trợ nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh; tiếp cận các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhờ đó, tất cả các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả đúng kỳ hạn, góp phần giúp hơn 9.000 hội viên thoát nghèo trong hơn 10 năm qua.