Hạ Hòa xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn huyện Hạ Hòa có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định, giữ vững.

Để đạt chuẩn nông thôn mới, xã Minh Hạc chú trọng phát triển kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Về xã Lang Sơn – xã đạt NTM trong năm nay 2021, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê vốn khó khăn. Các công trình đường giao thông, xóa nhà tạm, làm đường điện thắp sáng, trồng cây xanh, chỉnh trang nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm… lần lượt hoàn thành. Tháng bảy vừa qua, xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Lường – Chủ tịch UBND xã Lang Sơn cho biết: Để góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, vài năm gần đây, xã khuyến khích người dân phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại, đặc biệt là phát triển chăn nuôi bò thịt vỗ béo, bò 3B, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Xã đã thành lập mới HTX nông nghiệp Quyết Thắng với 13 thành viên tham gia mô hình nuôi bò 3B và các giống bò lai khác. Cả xã hiện có gần 300 hộ chăn nuôi trâu, bò với tổng đàn hơn 800 con, quy mô từ vài con trở lên, thậm chí có trang trại nuôi hơn 70 con. Nhờ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 40 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua các năm, hiện còn 5,3% hộ nghèo và 4,1% hộ cận nghèo.

Xuất phát điểm xây dựng NTM của Hạ Hòa không cao, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã còn thiếu, phát triển chưa đồng đều; sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, ruộng đất nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn cho đầu tư áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất, đời sống, thu nhập của người dân còn thấp nên sự đầu tư phát triển sản xuất và đóng góp nguồn lực xây dựng NTM còn hạn chế. Do đó, huyện xác định cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân để chung sức xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, động viên người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng NTM.

Huyện đã phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu, tăng cường tuyên truyền, động viên, khích lệ cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc. Mỗi cán bộ từ huyện đến các khu dân cư đều là những tuyên truyền viên cho phong trào xây dựng NTM, tập trung đôn đốc, chỉ đạo các xã thực hiện chương trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là việc nâng cao nhận thức, quan điểm, mục tiêu và giải pháp trong quá trình xây dựng NTM; chỉ đạo khai thác, phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.

Trong nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức lại sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và liên kết bốn nhà; rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, thực hiện dồn đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện phát triển các ngành nông nghiệp trọng điểm, phát triển trang trại, gia trại, mô hình cánh đồng mẫu lớn… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2021, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình đạt trên 25 tỉ đồng, góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trạm y tế, trường học. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được tăng cường, tạo đà cho phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương, đáp ứng ngày càng tăng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Toàn huyện có tám xã đạt chuẩn nông thôn mới, có tám xã đạt 15-18 tiêu chí.

Thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, các xã, khu dân cư đã đạt chuẩn. Từng bước tăng số lượng, chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí NTM; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp bền vững; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 16/19 xã đạt chuẩn NTM, ba xã đạt 15-18 tiêu chí, một xã đạt chuẩn NTM nâng cao.