Hà Giang xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa

BVR&MT – Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hà Giang về Lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2025 có 82/175 xã đạt chuẩn NTM.

Mục tiêu chung của Nghị quyết là xây dựng triển khai chương trình NTM của Hà Giang gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạn tầng kinh tế, xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tỉnh Hà Giang phấn đấu đến hết năm 2025, tỉnh có thêm 2 huyện Bắc Quang, Quang Bình đạt chuẩn huyện NTM; nâng tổng số đơn vị cấp huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ NTM là 3 đơn vị. Phấn đấu có thêm 35 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã toàn tỉnh đạt chuẩn NTM lên 82/175 xã (đạt 46,8%). Thêm 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bình quân cả tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Phấn đấu có từ 60% số thôn thuộc các xã đặt biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn NTM (tương đương 800 thôn), 100% thôn biên giới có điện, có đường giao thông đạt tiêu chí NTM.

Nhân dân làm đường bê tông nông thôn tại xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang)

Để thực hiện kế hoạch này, tỉnh Hà Giang đã đề ra hàng loạt giải pháp trọng tâm. Đó là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả xây dựng NTM của tỉnh trong giai đoạn vừa qua, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo… phục vụ xây dựng NTM trong thời gian tới; huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai chương trình. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện…

Tính đến hết tháng 10/2022, Hà Giang có 1 đơn vị là thành phố Hà Giang đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 69 thôn được công nhận thông NTM. Đối với 128 xã còn lại, bình quân đạt 13,9 tiêu chí/xã/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

Sơn Tinh 

Tags:
CHIA SẺ