Hà Giang: Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa các cơ quan, đơn vị

BVR&MT – Chiều 11.7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng cho 50 cơ quan, đơn vị gồm: Hạt Kiểm lâm, Công an, các Ban quản lý rừng, UBND cấp xã (nơi có Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ) trên địa bàn các huyện: Bắc Mê, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Yên Minh và thành phố Hà Giang. Dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bùi Văn Đông thông tin: Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm và đạt những kết quả nhất định, rừng được bảo vệ tốt hơn, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có nhiều lâm sản quý hiếm, bị các đối tượng lâm tặc khai thác trái pháp luật. Bên cạnh đó, công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp giữa các lực lượng như kiểm lâm, công an, các ban quản lý rừng, chính quyền các xã, thị trấn chưa thường xuyên, liên tục. Trước thực tế đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, đòi hỏi cần có sự phối hợp, vào cuộc quyết liết của các cấp, ngành, nhất là các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn…

Các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng.

Tại hội nghị, sau khi Ban tổ chức thông qua dự thảo quy chế phối hợp, các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, thống nhất và tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý, xây dựng cơ chế chính sách, tập huấn, trao đổi thông tin và quản lý hồ sơ vi phạm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị…

Thông qua việc ký kết và thực hiện quy chế nhằm thống nhất hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để ngăn chặn các vụ phá, khai thác rừng, vận chuyển, mua bán, kinh doanh lâm sản, động vật quý hiếm trái pháp luật và thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; qua đó góp phần bảo vệ đa dạng hệ sinh thái rừng, phục vụ cho các mục tiêu phát triển KT – XH của tỉnh.