Hà Giang: Kết quả 7 năm phát triển cây dược liệu

BVR&MT – Để triển khai công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tỉnh Hà Giang đã triển khai Dự án Phát triển cây dược liệu tại 6 huyện 30a.

Dự án Phát triển cây dược liệu của Hà Giang đã được Chính phủ phê duyệt và đã được các Bộ, ngành chức năng của Trung ương thẩm định với quy mô 12.581 ha, trong đó diện tích trồng mới là 5.180 ha. Tổng số vốn thực hiện Dự án là 2.932 triệu đồng, trong đó vốn Nhà nước 1.409 triệu đồng (chiếm 48,05 %); vốn các doanh nghiệp là 708 triệu đồng (24,14%); vốn của các tổ chức kinh tế là 576 triệu đồng (19,64%) và vốn của các hộ nông dân là 237 triệu đồng (8,08%).

Cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hà Giang kiểm tra sinh trưởng của cây Astiso tại huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Sau gần 7 năm triển khai (từ năm 2012 đến tháng 9.2018), Dự án Phát triển cây dược liệu của Hà Giang đã mang lại những kết quả bước đầu, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo và phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tính đến tháng 9.2018, tổng diện tích các loài cây dược liệu đã trồng của Hà Giang đạt khoảng trên 9.400 ha, chủ yếu là các loại dược liệu như Actiso, Đương qui, Bạch chỉ, Ý dĩ, Thảo quả, Ấu tẩu…. Mục tiêu của Hà Giang là phấn đấu đến năm 2020 trở thành vùng trọng điểm trong phát triển các loài cây dược liệu của Quốc gia.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, cho tới thời điểm hiện nay, Dự án Phát triển cây dược liệu của Hà Giang vẫn chưa thực sự phát triển vững chắc, đặc biệt chưa có doanh nghiệp chính thức đầu tư nhà máy chế biến sâu về cây dược liệu; những vướng mắc về công tác nhân giống cây dược liệu và những vấn đề phát sinh đối với các doanh nghiệp……vẫn chưa được giải quyết kịp thời.

Nhằm phát triển bền vững các loài cây dược liệu và đạt được mục tiêu đã đề ra, tỉnh Hà Giang đề ra chủ trương xây dựng Trung tâm Bảo tồn và phát triển cây dược liệu của tỉnh tại huyện Quản Bạ; đẩy mạnh nghiên cứu nhằm sản xuất các loại thuốc từ nguồn dược liệu khai thác và nuôi trồng của tỉnh; ban hành danh mục các chủng, loài dược liệu quý hiếm trên địa bàn của tỉnh; bổ sung các chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong quá trình phát triển cây dược liệu; xúc tiến quá trình giao đất cho các dự án phát triển trồng cây dược liệu…

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Tỉnh sẽ giao cho Sở Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh về Chương trình phát triển cây dược liệu để Sở chủ động làm việc với các ban ngành, các doanh nghiệp nhằm xây dựng kế hoạch triển khai phát triển cây dược liệu trong những năm tiếp theo, đảm bảo lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các loài cây dược liệu của tỉnh. Sở Công thương sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển các chợ kinh doanh cây dược liệu….

Phạm Văn Phú (Chi cục TT&BVTV tỉnh Hà Giang)