Hà Giang: Huyện nghèo 30a khởi sắc nhờ xây dựng Nông thôn mới

BVR&MT – Xín Mần là huyện vùng cao biên giới phía Tây và cũng là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (gồm 4 huyện Cao nguyên đã là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ và 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần).

Giao thông nông thôn của xã Bản Ngò huyện Xín Mần đã được bê tông hóa đến tận nhà dân.

Bên cạnh đó, địa hình của huyện Xín Mần chủ yếu là đồi núi, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, trình độ dân của đa số đồng bào dân tộc còn thấp (trên địa bàn Xín mần là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Nùng, Mông, Dao, Lô Lô…..) là một khó khăn lớn trong quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn của huyện.

Tuy nhiên, qua 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM (từ 2011 – cuối năm 2017), trên địa bàn huyện Xín Mần đã có nhiều đổi thay, tạo nên những bước khởi sắc mới tại các vùng nông thôn trên địa bàn của một huyện nghèo. Qua 7 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM, toàn huyện Xín Mần đã huy động được trên 620 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp được hơn 34,3 tỷ đồng và gần 850 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương.

Qua 7 năm triển khai xây dựng NTM, các cơ quan chức năng của huyện Xín Mần cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm không ngừng nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương như đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nhà trẻ, mẫu giáo….và đẩy mạnh phát triển các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng sau 7 năm triển khai xây dựng NTM, trên địa bàn huyện Xín Mần đã có 1/19 xã đạt 19/19 tiêu chí về NTM, đó là xã Khuôn Lùng. Ngoài ra, huyện Xín Mần còn có 2 xã đạt từ 16 – 17 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 – 10 tiêu chí, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân từng bước được cải thiện; đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân lương thực đầu người của toàn huyện Xín Mần đạt 587 kg/người/năm.

Đây chính là nền tảng quan trọng giúp huyện Xín Mần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm; nếu như tỷ lệ hộ nghèo của huyện Xín Mần là 52,14% vào đầu năm 2011 thì đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của huyện Xín Mần giảm xuống còn 25,53%. Bên cạnh đó, toàn huyện Xín Mần đã có 15/19 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế và 13 trường học đạt chuẩn Quốc gia…

Từ những kết quả đạt được, huyện Xín Mần đã đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2016 – 2020 toàn huyện sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn về NTM, đó là xã Bản Ngò và Nà Chì; nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 14,5 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2015 lên 20 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2020.

Ông Bùi Minh Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần cho biết, Chương trình xây dựng NTM đã tạo nên những khởi sắc mới tại các vùng nông thôn của huyện Xín Mần. Cũng nhờ có xây dựng NTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình xóa đói giảm nghèo đối với người dân nông thôn trên địa bàn của huyện.

Văn Phú