Hà Giang: Gần 15 nghìn hộ dân tiếp nhận gạo hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2018

BVR&MT – Thực hiện Quyết định 803/QĐ-TTg, ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020. UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang chỉ đạo ngành chuyên môn khẩn trương cấp phát kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Các hộ dân nhận gạo tại điểm cấp phát.

Theo đó, đợt I năm 2018 trên cơ sở phân bổ của UBND tỉnh Hà Giang, huyện Mèo Vạc đã tiếp nhận và triển khai cấp phát 392.209 tấn gạo hỗ trợ cho 14.604 hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng, định mức hỗ trợ 15,8kg/ha.

Để việc cấp phát đảm bảo đúng, đủ và công bằng UBND huyện Mèo Vạc đề nghị ngành chuyên môn phối hợp Chi nhánh Công ty cổ phần lương thực, xây dựng lịch cấp phát gạo tới tận tay các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng.

Việc cấp phát giúp nhân dân bảo vệ môi trường sinh thái và rừng phòng hộ đầu nguồn. Các hộ dân nhận được gạo do Chính phủ cấp yên tâm lao động, sản xuất, đoàn kết cùng nhau tham gia bảo vệ rừng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn nguồn sinh thủy và cũng là sinh kế của người dân vùng sâu, vùng xa.

Đình Tưởng