Hà Giang: Cấp phát, phân bổ gạo hỗ trợ bảo vệ rừng đợt II năm 2018

BVR&MT – Thực hiện Quyết định 803/QĐ-TTg của Chính phủ về hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2016 – 2020), từ ngày 5-25/12/2018,UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã chỉ đạo các cấp, ngành chuyên môn khẩn trương cấp phát kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Người dân xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) tiếp nhận gạo hỗ trợ bảo vệ rừng.

Trong đợt II năm 2018 trên cơ sở phân bổ của UBND tỉnh Hà Giang, với diện tích trên 20.000 ha rừng, huyện Mèo Vạc được tiếp nhận và triển khai cấp phát 135,581 tấn gạo hỗ trợ cho trên 14.000 hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng, định mức hỗ trợ đợt II là 6,6kg/ha. Trong đó riêng xã Nậm Ban được cấp nhiều nhất với gần 20 tấn gạo.

Để việc cấp phát đảm bảo đúng, đủ và công bằng UBND huyện đề nghị ngành chuyên môn phối hợp Chi nhánh Công ty CP Lương thực xây dựng lịch cấp phát gạo tới tận tay các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng theo quy định. Thời gian tiếp nhận và cấp phát gạo từ ngày 5-25/12/2018 hoàn thành.

Là huyện vùng cao biên giới, cuộc sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, thường xuyên xảy ra thiên tai, hạn hán, nên đời sống rất khó khăn. Chính vì vậy, cùng với việc tham gia bảo vệ rừng, được hỗ trợ gạo bảo vệ rừng sẽ giúp bà con phần nào giải quyết khó khăn về lương thực, vừa đảm bảo gìn giữ, bảo vệ rừng đầu nguồn.

Minh Đức