Góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách

BVR&MT – Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị sẽ thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách diễn ra theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng trong 3 ngày 5, 6 và 7/4/2023.

Theo kế hoạch, ngày 5/4/2023, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sẽ điều hành phiên họp. Nội dung phiên họp gồm: Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Các đại biểu sẽ thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Đáng chú ý, cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án Luật.

Ngày 6/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp tục điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Giá (sửa đổi). Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Giá (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Đồng thời, cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Ngày 7/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Tham dự các phiên họp gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách đăng ký tham dự hội nghị để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Cùng với đó, còn có đại diện cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước.

Một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan (theo chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và đề nghị của các cơ quan phụ trách nội dung); đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị có liên quan của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

NGUỒNnguoiduatin.vn
Tags:
CHIA SẺ