Giám sát về bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng

BVR&MT – Từ ngày 25 đến ngày 27/10/2021, Tổng cục Môi trường – Bộ TN&MT đã tổ chức hoạt động giám sát về bảo vệ môi trường đợt 1 năm 2021 đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Giám sát về bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng

Đây là hoạt động giám sát thực hiện theo Quyết định số 1378/QĐ-BTNMT ngày 03/6/2019 và Quyết định số 966/QĐ-BTNMT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT thành lập Tổ giám sát môi trường đối với các cơ sở, chủ đầu tư hạ tầng tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai. Ngoài nhân sự thuộc Tổng cục Môi trường, thành phần tham gia Tổ giám sát về phía tỉnh Lào Cai có đại diện Ban quản lý khu kinh tế, Sở TN&MT, Công an tỉnh.

Do cuối tháng 10/2021, dịch bệnh Covid-19 mới bắt đầu được kiểm soát tốt nên Tổ giám sát đã triển khai ngay hoạt động giám sát đợt 1 năm 2021 tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Các nội dung giám sát đợt này gồm “rà soát công tác thu gom, quản lý, xử lý các loại chất thải phát sinh của các cơ sở được giám sát; lấy, bảo quản và phân tích mẫu chất thải của các cơ sở được giám sát; quan trắc môi trường xung quanh tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng theo kế hoạch đã được phê duyệt”.

Trong đợt này có 07 đơn vị được giám sát đợt này là: Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai; Công ty Cổ phần phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai; Công ty Cổ phần DAP số 2 Vinachem; Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai; Công ty TNHH Luyện kim và Khoáng sản Việt Trung; Chi nhánh luyện Đồng Lào Cai Vimico thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam.

Sau 3 ngày làm việc, sơ bộ Tổ giám sát đánh giá cao những nỗ lực của các nhà máy trong việc khắc phục môi trường song song với tổ chức sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các nhà máy cơ bản khắc phục được những tồn tại từ lần giám sát năm 2020 đã nêu ra, một số đã lắp đặt bổ sung xong thiết bị quan trắc tự động khí thải tại các ống khói phát thải khí và camera theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP; việc xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại được chuyển giao cho các bên có chức năng thực hiện; nước thải sản xuất đều được thu gom tuần hoàn, một số nhà máy đã thu gom được nước mặt, nước sinh hoạt để đưa vào quy trình tuần hoàn khép kín.

Tuy nhiên, một số xưởng nghiền, xưởng phối trộn, kho nguyên liệu, vận chuyển qua giám sát vẫn còn phát thải tiếng ồn và bụi lơ lửng trong không khí gây ô nhiễm môi trường. Tổ giám sát đã lấy các mẫu nước thải, mẫu khí thải tại 7/7 nhà máy để phân tích đối chứng báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Sơn Tinh