Giải mã bộ gene của người Việt – cánh cửa mở ra quá khứ, tương lai

BVR&MT – Việc nghiên cứu về bộ gene của người Việt không chỉ góp phần giải đáp câu hỏi bí ẩn về nguồn gốc của người Việt, mà còn giúp phòng chữa nhiều loại bệnh hiểm nghèo liên quan đến vấn đề gene.

Việc nghiên cứu về bộ gene của người Việt, do nhóm các nhà khoa học Viện nghiên cứu Tế bào gốc – công nghệ Gene Vinmec (VRISG) thực hiện, không chỉ góp phần giải đáp câu hỏi bí ẩn về nguồn gốc của người Việt, mà còn mở ra những chân trời khoa học, giúp phòng chữa nhiều loại bệnh hiểm nghèo liên quan đến vấn đề gene của người Việt.