Giá xăng tiếp tục tăng thêm 985 đồng/lít

BVR&MT – Liên Bộ Công Thương-Tài Chính vừa công bố giá xăng tại phiên điều hành ngày 2/5. Đây là lần tăng giá xăng, dầu lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 985 đồng/lít, giá bán tối đa 20.688 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít, giá bán tối đa 22.191 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 311 đồng/lít, giá bán tối đa 17.695 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 363 đồng/lít, giá bán tối đa 16.625 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 385 đồng/kg, giá bán tối đa 16.002 đồng/kg.

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Kỳ này liên Bộ chỉ thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với mặt hàng xăng và ở mức thấp hơn kỳ trước. Cụ thể, xăng E5RON92 chi sử dụng 925 đồng/lít (kỳ trước chi 1.456 đồng/lít); xăng RON95 chi sử dụng 283 đồng/lít (kỳ trước chi 743 đồng/lít).

Như vậy, đây là lần thứ ba liên tiếp giá các mặt hàng xăng dầu tăng.

Trước đó, tại kỳ điều hành 17/4, liên Bộ Công Thương-Tài Chính đã điều chỉnh tăng 1.115 đồng mỗi lít với xăng E5 RON 92; xăng RON 95 thêm 1.202 đồng. Các mặt hàng dầu cũng tăng 291-407 đồng một lít, kg tùy loại.