Gia Lai kiểm soát chặt chẽ người ra vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao

BVR&MT – Ngày 19-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang phát dọn thực bì rừng trồng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp năm 2017; các nghị định Chính phủ, thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT; chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2021-2022; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện và UBND các xã, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; xây dựng kế hoạch, nắm bắt tình hình và tổ chức tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng không để phát sinh điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật. Đồng thời đôn đốc các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tăng cường các biện pháp PCCCR; phải lấy biện pháp phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; quản lý chặt chẽ việc đốt thực bì để sản xuất nương rẫy, kiểm soát các đối tượng mang nguồn lửa vào rừng gây ra cháy rừng; chuẩn bị và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có xảy ra cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì phổi hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR, quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Cung cấp số liệu cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh-Truyền hình để thông báo ít nhất 2 lần/tuần trong suốt mùa khô 2021-2022.

Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tại gốc; hướng dẫn, đôn đốc các hộ nhận khoán bảo vệ rừng kiểm soát chặt chẽ diện tích rừng được giao để kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả hành vi xâm hại đến tài nguyên rùng.

Các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCCR, phân công lực lượng trực tại cơ quan và địa bàn, nhất là các vùng dễ xảy ra phá rừng, vùng trọng điểm xảy ra cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ người ra vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Nắm bắt tình hình và tổ chức kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, đặc biệt là tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại website: kiemlam.org.vn và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng của tỉnh Gia Lai qua phần mềm Hostport GLA được cài đặt trên điện thoại thông minh để phát hiện các điểm cháy nhằm kịp thời huy động lực lượng dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn; đồng thời, báo cáo ngay về Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, cấp tỉnh (trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm, qua số điện thoại: 02693.822966 hoặc 0269.3501867) để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy khi cần thiết.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng tăng cường tổ chức tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Các cơ quan truyền thông, báo, đài địa phương tăng cường phát hành các bản tin có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR; thông báo thường xuyên cấp dự báo cháy rừng 2 lần/tuần trong suốt mùa khô 2021-2022.