Gây ô nhiễm môi trường, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại bị phạt gần 4 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng

BVR&MT – Với các hành vi vi phạm như thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại tổng mức tiền phạt 3,925 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của công ty trong thời hạn 12 tháng.

Mới đây, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (địa chỉ tại phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương) do vi phạm pháp luật về môi trường.

Công ty trên đã có các hành vi vi phạm như thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền I.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Ảnh internet

Cụ thể, bụi tổng vượt 3,35 lần, SO2 vượt 2,37 lần, NOx vượt 1,11 lần, với lưu lượng 167.949 m3/giờ, theo quy định tại điểm v, khoản 5 và khoản 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đồng thời công ty còn thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền II.

Cụ thể: SO2 vượt 2,58 lần, NOx vượt 1,34 lần, với lưu lượng 331.700 m3/giờ, theo quy định tại điểm v, khoản 4 và khoản 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với các hành vi vi phạm trên, C05, Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại tổng mức tiền phạt 3,925 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của công ty trong thời hạn 12 tháng.

Sơn Tinh