Gần 770 triệu cây xanh được trồng sau 3 năm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

BVR&MT – Theo Cục Lâm nghiệp, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”, Bộ NNPTNT đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn các địa phương rà soát, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn…

Đại diện của Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, WWF-Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam, lãnh đạo VQG Xuân Sơn, Đảng ủy xã Xuân Sơn cùng người dân địa phương.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch, đề án hoặc văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án. Các địa phương đã rà soát đất đai và xây dựng kế hoạch tiến tới trồng gần 1,1 tỷ cây xanh. Trong đó, trồng mới rừng tập trung gần 470 triệu cây xanh; gần 600 triệu cây phân tán.

Lũy kế kết quả sau 3 năm thực hiện Đề án trồng 1 tỉ cây xanh, cả nước đã trồng được 769.867.000 cây, đạt 121,4% kế hoạch, gồm 344.510.000 cây phân tán và trồng mới 435.357.000 cây tập trung. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện đề án trong 3 năm đạt gần 9,5 nghìn tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 23,8%, còn lại vốn là ODA, xã hội hoá và các nguồn vốn khác.

Đặc biệt, năm 2023 đánh một dấu mốc rất quan trọng, đó là Việt Nam chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải (GPT) 10,3 triệu tấn các bon thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD/tấn CO2 tương đương 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỉ đồng).

Giai đoạn 2024 – 2025, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch trồng mới 492.278.000 cây xanh, trong đó có 275.596.000 cây và 98.210 ha rừng trồng (tương đương với 216.682.000 cây).

Đánh giá về những khó khăn, Cục Lâm nghiệp cho biết, quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp do diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp đã cơ bản được trồng, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát triển kinh tế của địa phương; vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm so với yêu cầu của sản xuất; mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp so với thực tiễn sản xuất.

Ngoài ra, công tác quản lý, duy trì và phát triển quỹ đất cây xanh đô thị chưa được quan tâm đúng mức, diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỉ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn về quy hoạch đô thị đặt ra.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Quốc Trị đánh giá, năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam vẫn duy trì ở mức trên 42%; diện tích rừng có chứng chỉ ước đạt 465.000ha/500.000ha.

Năm 2023, Việt Nam chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải (GPT) 10,3 triệu tấn cacbon thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD/tấn CO2 tương đương 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng). Đây là nguồn tài chính quan trọng, bền vững để đầu tư cho việc bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá kết quả đã thực hiện, tiến hành trồng bổ sung tại các khu vực có cây trồng bị thiệt hại, tại các diện tích còn trống cây xanh, theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết lợi ích và tham gia hưởng ứng trồng cây xanh. Quá trình thực hiện phải linh hoạt, chủ động, lựa chọn các loại cây, kỹ thuật trồng, chăm sóc phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng, khu vực.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Cục Lâm nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT tổng hợp, xử lý các kiến nghị của các địa phương, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền, tài liệu hóa kinh nghiệm đã thực hiện để có kế hoạch huy động nguồn lực, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả. Các tổ chức, các cá nhân trong nước và quốc tế, tiếp tục quan tâm hỗ trợ để thực hiện chương trình… nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã khen thưởng 25 đơn vị và 38 cá nhân; Cục trưởng Cục Lâm nghiệp khen thưởng 2 đơn vị và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2023.

Hậu Thạch