Gần 2,5 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn ở Thừa Thiên Huế

BVR&MT – Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua Nghị quyết số 26 về hỗ trợ trùng tu và phát huy giá trị nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền và TP. Huế trong năm 2020 với nguồn kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Làng cổ Phước Tích, thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 3 nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích được hỗ trợ trùng tu gồm nhà vườn của hộ gia đình Lương Thị Thanh Trảng (loại I) với kinh phí hỗ trợ 850 triệu đồng, nhà vườn của hộ gia đình Hồ Văn Chúc và Lê Trọng Kiêm (loại III), kinh phí hỗ trợ mỗi nhà 480 triệu đồng. Thành phố Huế, 1 nhà vườn của hộ gia đình Hoàng Trọng Sằng, Nguyệt Biều, phường Thủy Biều, kinh phí hỗ trợ 430 triệu đồng.

Ngoài ra, 10 nhà vườn tại Làng cổ Phước Tích cũng được hỗ trợ kinh phí kinh doanh dịch vụ tại nhà (20 triệu đồng/nhà để xây dựng xây nhà vệ sinh).

Việc hỗ trợ này nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh với mục tiêu là đến năm 2020 sẽ hỗ trợ, trùng tu để bảo vệ khoảng 25 đến 40 nhà vườn Huế đặc trưng.

Thạch Thảo