Đức Long (Nho Quan – Ninh Bình): Hộ nghèo giảm còn 4,26% năm 2018

BVR&MT – Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… là những giải pháp được xã Đức Long (Nho Quan, Ninh Bình) đang nỗ lực triển khai nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Xã Đức Long huyện Nho Quan, Ninh Bình là vùng chiêm trũng hơn 1 nửa diện tích chỉ có cấy được lúa1 vụ.

Xã Đức Long có 1.501 hộ, hộ nghèo là 64 hộ chiến 4,26% sinh sống ở 12 thôn. Với địa chiêm trũng, đường giao thông đến các thôn, xóm còn gặp nhiều khó khăn, đất canh tác nông nghiệp khoảng 520 ha trồng 2 vụ lúa; trong khi đó, hơn 1 nửa diện tích đất nông nghiệp bị ngập nước chỉ trồng được 1 vụ. Thu nhập của đại bộ phận nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Trụ sở chính quyền xã Đức Long.

Chủ tịch UBND xã Đức Long, ông Đinh Quang Hòe cho biết: “Trong công tác xóa đói giảm nghèo xã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho người dân như: Vay vốn ưu đãi ngân hàng chính sách, hỗ trợ bà con kịp thời đối với những chương trình giảm nghèo. Năm 2017 xã vinh dự được về đích Nông thôn mới là sự đồng thuận nhân dân cùng làm. Với sự đồng thuận cao về sự hài lòng tiêu chí số 20 về xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình”.

Xem thêm:

Văn Chương (Nho Quan – Ninh Bình): Gà giống cấp cho chương trình giảm nghèo đột nhiên chết hàng loạt

Lạc Vân (Nho Quan – Ninh Bình): Từng bước giảm nghèo bền vững

Chị Nguyễn Thị Hà thôn Cao Thắng, xã Đức Long là gia đình hộ nghèo vừa được hỗ trợ bò theo chương trình “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế”; nhân rộng mô hình giảm nghèo của UBND huyện Nho Quan phấn khởi thông tin, từ chương trình giảm nghèo này gia đình sẽ có thêm công việc có vốn để tăng thu nhập.

Đường vào thôn Cao Thắng, xã Đức Long bao vây bởi nước khi đến mùa mưa lũ.

Đối với ông Đinh Văn Thắng bí thư chi Bộ thôn Cao Thắng cho biết: Tình hình phát triển kinh tế của thôn chủ yếu là nông nghiệp, thanh niên đi làm kinh tế khác. Là vùng chiêm trũng, cả thôn thấp khi có nước lũ về cả thôn bị ngập giữa xung quanh là nước. Đi lại giao thông khó khăn.

Đó cũng là chia sẻ của ông Đinh Công Sửa – bí thư chi bộ, trưởng thôn Thần Lũy 2, thông tin: Tuyến đường đi vào thôn chỉ có duy nhất một con đường, khi có lũ về là đường lại ngập, đây là tuyến đường dài gần 2 km là lối đi chung của 3 thôn.

Với quyết tâm của cả chính quyền địa phương, năm 2018, xã Đức Long đã giảm được 16 hộ nghèo. Trong những năm tiếp theo, chính quyền xã đặt mục tiêu, mỗi năm tiếp tục nghèo trở lên, cùng với đó từng bước tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Văn Trì