Đức hỗ trợ MRC quan trắc môi trường và hợp tác xuyên biên giới về nước

BVR&MT – Ngày 13/12, Chính phủ Đức tài trợ bổ sung 2 triệu EURO cho Ủy hội sông Mê Công Quốc tế (MRC) để tăng cường đối thoại và hợp tác xuyên biên giới về nước và hỗ trợ các hoạt động quan trắc tác động môi trường xuyên biên giới của các đập trên dòng chính sông Mê Công.

Với khoản tài trợ bổ sung này, tổng mức tài trợ của Đức cho MRC đã tăng lên 6,45 triệu EURO trong giai đoạn chiến lược hiện tại 2016-2020 và giai đoạn đầu của chu trình kế hoạch mới 2021-2025.

Ảnh minh họa: TNN.

Khoản tài trợ này dành cho giai đoạn 2019-2021 nhằm tăng cường hỗ trợ các hoạt động quan trắc tác động môi trường xuyên biên giới của các đập đã xây dựng trên dòng chính sông Mê Công là Xayaburi và Dong Sahong, đồng thời cung cấp các giải pháp giảm nhẹ tác động thông qua Chương trình Giám sát Môi trường chung của MRC.

Theo số liệu quan trắc dòng chảy mới nhất của MRC, hạn hán năm 2019 khiến mực nước sông Mê Công xuống thấp ở mức kỷ lục, có thể là mức thấp nhất trong 60 năm qua. Từ tháng 6 đến nay, lưu lượng nước ở hầu hết lưu vực đều ở tình trạng thấp bất thường.

Mực nước và lượng nước xuống rất thấp, bùn cát sông giảm cùng sự xuất hiện của tảo trên cát và đáy sông có thể là nguyên nhân khiến cho nước sông Mê Công gần đây chuyển từ màu nâu thường thấy sang màu xanh. MRC cảnh báo màu xanh này có thể xảy ra ở các đoạn sông Mê Công khác, gây ra các tác động tiêu cực như giảm sản lượng cá trên sông và giảm đa dạng sinh học thủy sinh do nước quá trong.

Kể từ năm 1995, thông qua hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, Đức đã tài trợ cho MRC gần 50 triệu EURO. Trong giai đoạn này, hỗ trợ của chính phủ Đức tạo điều kiện giúp MRC triển khai nhiều hoạt động chiến lược, bao gồm cải cách thể chế, phát triển thủy điện bền vững, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, giảm nhẹ lũ lụt và chống biến đổi khí hậu.

Nhật Anh