Dư nợ tín dụng chính sách hộ dân tộc thiểu số đạt 30,6 triệu đồng

BVR&MT – Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết trong số gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trong cả nước, có gần 1,5 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức dư nợ bình quân đạt 30,6 triệu đồng/hộ.

Tính đến ngày 31/8, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang quản lý hơn 20 chương trình tín dụng chính sách xã hội theo chỉ định của Chính phủ và một số dự án cho vay, tổng dư nợ đạt 182.988 tỷ đồng, với hơn 8,3 triệu món vay của gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ.

Trong đó, gần 1,5 triệu khách hàng là hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đang được thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại NHCSXH, với tổng dư nợ 45.194 tỷ đồng, chiếm 24,7%/tổng dư nợ của NHCSXH. Mức dư nợ bình quân 1 hộ đạt 30,6 triệu đồng (mức bình quân chung là 27,3 triệu đồng/hộ).

Theo thống kê của NHCSXH, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS vay vốn tín dụng chính sách/tổng số khách hàng tại các vùng miền của toàn quốc thì cao nhất là vùng trung du và miền núi phía bắc, đạt 54%; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 18%; vùng Tây Nguyên 15%; vùng ĐBSCL 10%; vùng Đông Nam Bộ 1,8%, vùng đồng bằng sông Hồng là 1,5%.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi do NHCSXH đầu tư cho gần 100% hộ đồng bào DTTS tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tại vùng sâu, vùng xa, có những hộ đã vay vốn từ 2 đến 3 chương trình tín dụng ưu đãi, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nguồn vốn quan trọng này góp phần giải quyết những vấn đề thiết yếu trong khu vực đồng bào DTTS và giúp cho hộ đồng bào DTTS dần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý vốn để nguồn vốn phát huy hiệu quả; giúp giảm tệ nạn cho vay nặng lãi… Đặc biệt là vốn tín dụng ưu đãi cũng đã tác động đến nhận thức, làm cho đồng bào DTTS tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng chính sách xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo toàn nguồn vốn cho vay. Tỷ lệ nợ quá hạn hiện nay ở khu vực đồng bào DTTS nói riêng chỉ chiếm 0,46%, trong khi đó, tỷ lệ thu hồi vốn đạt tới 99,5%.