Du lịch Việt Nam: Tăng cường quảng bá bằng sản xuất phim, phóng sự ngắn

BVR&MT – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 44/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch Việt Nam quảng bá bằng sản xuất phim, phóng sự ngắn qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Gia Viễn, Ninh Bình.

Mục tiêu là tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.

Truyền thông quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam góp phần xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam với du khách trong và ngoài nước.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bản tin, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch; tuyên truyền về các loại hình du lịch đặc trưng của nước ta như: Du lịch di sản, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng; Xây dựng ấn phẩm du lịch bao gồm ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử bằng nhiều thứ tiếng, trong đó xây dựng bộ ấn phẩm riêng cho một số thị trường trọng điểm, ấn phẩm dành cho thị trường chuyên biệt; Sản xuất phim, phóng sự, video clip, thông điệp nhằm quảng bá về thương hiệu du lịch Việt Nam; liên kết với các đài truyền hình quốc tế để sản xuất các Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam.

Về mặt nội dung thông tin tuyên truyền, truyền thông cần bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch; Các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu quốc gia nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế.

Ngoài ra, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Cung cấp tài liệu truyền thông về du lịch đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham khảo; Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch cho đội ngũ: Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; cán bộ Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về chủ đề Năm du lịch quốc gia và các sự kiện lớn để các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền. Các cơ quan báo chí căn cứ kế hoạch tuyên truyền hằng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với đối tượng độc giả, tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí.

Văn Trì