Đồng Văn – Hà Giang: Khởi sắc tại huyện vùng cao biên giới

BVR&MT – Đồng Văn là huyện vùng cao biên giới và là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trên địa bàn huyện Đồng Văn là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số (như Mông, Hoa, La Chí, Sán Dìu, Lô Lô…); trình độ dân trí của đa số đồng bào còn thấp, tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún…là một khó khăn lớn đối với huyện Đồng Văn khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn của huyện, tính đến hết quý I/2018, các xã trên địa bàn huyện Đồng Văn đã đạt bình quân 8,0 tiêu chí Nông thôn mới, tăng bình quân 1,6 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, trong năm 2017 và quý I/2018, huyện Đồng Văn đã giao 2.500 tấn xi măng thuộc dự án “1 triệu tấn xi măng” của tỉnh cho 14 xã để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Từ 2.500 tấn xi măng, người dân của huyện Đồng Văn đã làm được 18 km đường giao thông nông thôn có chiều rộng đạt từ 2,5 – 3 m và đường vào đường giao thông vào các nhóm hộ có chiều rộng 1,0 m được 4,5 km.

Một tuyến đường giao thông liên thôn của xã Sủng Tráng huyện Đồng Văn đã được bê tông hóa.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2017 và quý I/2018, nhằm đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo trong xây dựng Nông thôn mới, huyện Đồng Văn đã chỉ đạo người dân đẩy mạnh nuôi trồng các cây, con thế mạnh như: Trồng mới được 90 ha cây lê; 466 ha cây hoa Tam giác mạch nhằm phục vụ cho Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 3 năm 2017; duy trì và phát triển được 11.730 đàn ong khai thác mật hoa cây bạc hà với sản lượng mật đạt trên 70.000 lít và doanh thu đạt trên 7,5 tỷ đồng. Tổng đàn bò trên địa bàn của huyện (tính đến thời điểm cuối quý I/2018) đạt 23.700 con, tăng 3,4 % so với cùng kỳ năm 2017…

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nhiều cách làm sáng tạo và được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, từ quá trình triển khai xây dựng Nông thôn mới đã tạo nên bước khởi sắc tại các vùng quê nông thôn của huyện Đồng Văn, tỷ lệ hộ nghèo của huyện được giảm nhanh qua các năm…Trong năm 2018, huyện Đồng Văn phấn đấu có 01 xã biên giới là xã Lũng Cú đạt chuẩn Nông thôn mới.

Người dân xã Sủng Là huyện Đồng Văn đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nuôi ong mật bạc hà.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông nông thôn mới huyện Đồng Văn cho biết: Hiện nay huyện Đồng Văn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức lại sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã; tiếp tục đẩy mạnh Đề án Qui hoạch xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện xây dựng hạ tầng nông thôn…

Văn Phú