Đông Triều là địa phương điển hình của Quảng Ninh về xây dựng NTM kiểu mẫu cấp huyện ở tầm quốc gia gắn với quá trình đô thị hóa

BVR&MT – Ngày 24/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, TX Đông Triều đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, với những kết quả nổi bật.

Theo đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả với những quyết sách chính xác, kịp thời. Từ đó, giữ vững được địa bàn “An toàn – Ổn định trong trạng thái bình thường mới”. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Thị xã đã tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về phát triển KT-XH, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định.

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,6%, cao hơn so với năm 2020; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng; thu ngân sách đạt khá, tổng thu NSSN trên địa bàn thực hiện đạt trên 2.263 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 23,2% so với năm 2020.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm qua, thị xã có thêm 2 xã (Bình Dương, Thủy An) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn thị xã là 7/11 xã. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm, phát huy hiệu quả vị trí dẫn đầu Chỉ số Cải cách hành chính và Hiệu quả quản trị cấp huyện. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB được chỉ đạo quyết liệt, an sinh xã hội được đảm bảo…

Triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, TX Đông Triều tích cực đẩy mạnh vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và phát triển KT-XH, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân… Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và công trình trọng điểm; đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng NTM kiểu mẫu; lập và quản lý hiệu quả quy hoạch gắn với thúc đẩy liên kết vùng.

Tham gia ý kiến với TX Đông Triều, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội tạo đột phá trong phát triển KT-XH của thị xã. Cụ thể, thu ngân sách hiện chủ yếu vẫn thu từ đất, vì thế không có tính bền vững; sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chưa rõ nét; có nhiều tiềm năng về du lịch, song lượng khách thu hút chưa nhiều… Do đó, cần phải định vị lại tiềm năng, thế mạnh của Đông Triều trong tình hình mới; cần rà soát và lập quy hoạch để có định hướng rõ nét hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Thị ủy Đông Triều, báo cáo công tác triển khai các nhiệm vụ của thị xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đông Triều trong triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển KT-XH; hạ tầng được đầu tư, quan tâm, phát triển, tiếp tục khẳng định rõ trách nhiệm, vai trò là địa bàn cổng tỉnh. Thị xã cũng đã nghiêm túc, nhìn nhận, đánh giá các hạn chế và có phương hướng khắc phục.

Đồng chí lưu ý BTV Thị ủy Đông Triều tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, tham gia của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Chú ý những tồn tại, hạn chế, công tác quản lý nhà nước, quản lý tài nguyên khoáng sản… từ đó có suy nghĩ mới, giải pháp mới cho sự phát triển chung trong thời gian tới.

Nói về cơ hội của Đông Triều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, Quảng Ninh có sự đột phá về phát triển, đột phá về hạ tầng giao thông, liên kết vùng. Vì thế, Đồng Triều cần được đặt trong mối quan hệ tổng thể của cả tỉnh.

Đông Triều có dự địa đất rộng lớn, thị xã điển hình kiểu mẫu NTM đầu tiên cả nước, giàu tài nguyên khoáng sản, vùng đất hiếu học, nguồn lao động dồi dào… đây là những điều kiện tiên quyết, thuận lợi, cơ hội để thu hút, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp sạch, công nghệ cao…

Vì thế, Đông Triều cần thay đổi tư duy, định hướng phát triển, tạo đột phá hơn nữa trong thu hút đầu tư phát triển, phát triển doanh nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển dịch vụ – du lịch. Nguồn lực mới sẽ là không gian quỹ đất được tổ chức bài bản, quản lý chặt chẽ, sử dụng căn cơ, tầm nhìn dài hạn, để đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp. Phát triển đô thị hóa phải tính đến bền vững.

Về định hướng mục tiêu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều xác định phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ cả về kinh tế – chính trị – văn hóa – con người – bảo vệ môi trường – bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đông Triều tiếp tục là địa phương điển hình của tỉnh Quảng Ninh về xây dựng NTM kiểu mẫu cấp huyện ở tầm quốc gia và gắn chặt với quá trình đô thị hóa để thực hiện mục tiêu thành lập thành phố Đông Triều trước năm 2025, cơ bản phấn đấu trong năm nay. Đặc biệt, phải đảm bảo đạt đủ các tiêu chí, đô thị hóa thực chất vì mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí lưu ý, Đông Triều cần đảm bảo các mục tiêu tăng quy mô nền kinh tế, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng quy mô ngân sách song phải bền vững, không dựa vào đất. Tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng cao, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh là “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, với lượng lao động dồi dào, Đông Triều phải quan tâm đến việc tổ chức lại đào tạo nghề cho khu vực nông thôn, cho khu vực nông nghiệp, gắn với đạo tạo nghề mà tỉnh đang cần để thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo. Cần đẩy nhanh tốc độ CNH-HĐH để thay đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, làm cho người dân của TX Đông Triều có cuộc sống tốt hơn, người lao động được đào tạo, có kỹ năng, được tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Để triển khai, đồng Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều quan tâm đến nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, chất lượng quy hoạch giao thông kết nối đảm bảo sự liên thông tổng thể. Tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh của hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên thông của tỉnh, của vùng, gắn với quản lý chặt chẽ quỹ đất mới, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, quan tâm đến GPMB, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút mọi nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Lưu ý phát triển công nghiệp, xây dựng KCN, cụm công nghiệp…

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng NTM kiểu mẫu, đồng bộ, gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng đô thị theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn, thông minh, đô thị nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống và sinh thái.

Gắn kết chặt chẽ mục tiêu phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, con người, đảm bảo an sinh phúc lợi, tiến bộ, công bằng. Xây dựng Đông Triều là địa phương điển hình về phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục thông minh trong phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Song song với đó, quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực. Lưu ý quản lý nhà nước về than, tài nguyên, khoáng sản, an ninh trật tự, GPMB. Giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, an ninh; quan tâm phòng chống tội phạm…

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp cần được quan tâm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.