Đồng Tháp: Thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định công nhận 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đó là các xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng); Tân Công Sính, Phú Thọ (huyện Tam Nông); Long Hậu, Tân Hòa, Phong Hòa (huyện Lai Vung); Tân Huề, Tân Hòa, Tân Quới (huyện Thanh Bình); Tân Bình, Hoà Tân (huyện Châu Thành); Phú Thuận A, Thường Phước 1, Phú Thuận B, Thường Lạc (huyện Hồng Ngự); Long Hưng A, Mỹ An Hưng A, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò); Ba Sao, Phương Thịnh, Phương Trà (huyện Cao Lãnh).

Hợp tác xã Tân Bình, huyện Thanh Bình thu hút toàn dân trong xã tham gia.

Kết quả công nhận đối với các xã đều có kết cấu hạ tầng nông thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020; thu nhập bình quân của các xã năm 2020 đều đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều đều giảm, còn ở mức từ 1,26% – 3,26%; số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 91%; các xã đều có Hợp tác xã được thành lập, củng cố và hoạt động theo luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, trọng tâm hoạt động với các loại hình như dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa giống, cây ăn trái, cung ứng vật tư nông nghiệp,… đều có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho HTX, lợi ích cho các xã viên và người dân trong vùng.

Trồng rau sạch trong nhà lưới là một mô hình mang lại hiệu quả cho người dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề trồng hoa kiểng, du lịch sinh thái,…. UBND Tỉnh giao UBND các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và các xã nêu trên có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đường giao thông nông thôn mới giúp giao thông thuận tiện cho người dân.

Tính đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 97/115 xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồng Ngự), 01 huyện (Tháp Mười) đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng huyện Cao Lãnh đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

CTV Trần Thắng