Đồng Nai đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng phát triển rừng bền vững

BVR&MT – Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Tỉnh đặt ra mục tiêu trồng mới hơn 2.600ha rừng, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có.

Tuyên truyền bảo vệ rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Ngày 6/5, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 4/5/2023 về thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Mục tiêu được tỉnh Đồng Nai đặt ra là nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ của rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Theo đó, ngành chức năng sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững 172.445ha rừng hiện có, trong đó 123.939ha rừng tự nhiên và 48.516ha rừng trồng.

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai sẽ trồng mới 2.615ha rừng; diện tích có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt hơn 10.000ha; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 7,92% đến 9%; kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 2 tỷ USD vào năm 2025.

Về xã hội, góp phần ổn định đời sống cho hơn 8.000 hộ nhận khoán đất lâm nghiệp và tiếp tục duy trì ổn định việc làm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp chế biến lâm sản.

Du lịch sinh thái rừng tại Đồng Nai ngày càng thu hút du khách.

Tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển du lịch sinh thái rừng, gồm đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ở núi Chứa Chan; Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và Long Thành.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện một loạt các đề án, dự án như: Xây dựng bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn voi giai đoạn 2014-2022 thêm 20km hàng rào điện; nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm; ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng tại Đồng Nai; xây dựng sàn giao dịch đồ gỗ điện tử tỉnh Đồng Nai…

Để thực hiện kế hoạch trên, tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 2.206 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách tỉnh hơn 1.061 tỷ đồng, còn lại từ nguồn dịch vụ môi trường rừng và huy động các nhà đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch trên.