Đồng Nai đấu giá hàng loạt khu đất “vàng”

BVR&MT – Ngày 12/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và thời gian tới. Theo đó, địa phương này sẽ đấu giá 105 khu đất, trong đó có nhiều khu được xem là đất “vàng” tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Sau khi các đơn vị chuyển về trụ sở mới, khu đất Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (khu trung cao) và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cũ bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Cụ thể, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh Đồng Nai sẽ đấu giá 105 khu đất, với diện tích hơn 781ha. Theo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, ước trị giá các khu đất trên khoảng hơn 12,9 nghìn tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được giao thực hiện tổ chức đấu giá 42 khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên, còn lại Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện sẽ tiến hành đấu giá các khu đất trị giá dưới 20 tỷ đồng.

Trong số các khu đất được đưa ra đấu giá, ở thành phố Biên Hòa có khu đất Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (khu trung cao) và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ – Ban Tôn giáo cũ bỏ hoang nhiều năm nay, khiến dư luận địa phương cho rằng gây lãng phí. Khu đất này nằm hai mặt tiền giao nhau giữa đường Cách mạng Tháng Tám và đường Võ Thị Sáu, được cho là một trong những vị trí đắc địa nhất ở thành phố Biên Hòa. Với diện tích gần 6.000m2, theo bảng giá đất hiện tại khu đất này có giá hơn 158 tỷ đồng.

Ngoài ra, ở đô thị Biên Hòa, các khu đất Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai (rạp Lido); khu đất bến thủy Nguyễn Văn Trị cũng nằm trong kế hoạch đấu giá đất trong năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các sở, ngành xây dựng phương án đấu giá, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, xác định giá khởi điểm trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức đấu giá.

Ngoài ra, các sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật.