Đồng Lâm (Hoành Bồ – Quảng Ninh): Xây dựng Nông thôn mới để giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách thực chất

BVR&MT – Xây dựng Nông thôn mới để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền xã Đồng Lâm đã đề ra và quyết tâm hoàn thành, từ đó xã sẽ thoát khỏi xã 135, và giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách thực chất.

Đồng Lâm là một trong những xã được thụ hưởng đầu tư từ nguồn vốn 135 của Chính Phủ; đặc điểm tự nhiên chủ yếu là đồi núi, hơn 80% dân số toàn xã là đồng bào dân tộc Giao, nên phương thức sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả chưa cao dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao trong toàn huyện.

Trụ sở UBND xã Đồng Lâm được đầu tư xây dựng mới khang trang hiện đại, đang phát huy hiệu quả phục vụ tốt công việc của địa phương.

Nhận thức được những đặc điểm khó khăn của địa phương, nên ngay từ đầu năm, Đảng bộ, Chính quyền nhân dân trong xã đã chọn phát triển kinh tế luôn gắn với công tác bảo vệ phát triển rừng. Từ những nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, Đảng ủy, Chính quyền xã Đồng Lâm đã sử dụng, phát huy hiệu quả những nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Ngay từ đầu năm Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn xã. Từ nghị quyết chuyên đề, UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 24/01/2018 thực hiện nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/TU; Nghị quyết số 10-NQ/HU; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ xã về các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018; Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 16/01/2018 của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế – xã hội 2018.

Từ việc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, theo đó năm 2018 xã sẽ đầu tư xây dựng mới kiên cố hóa 6 tuyến đường nông thôn của 3 thôn là Đồng Trà, Đồng Quặng và Cài với tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 3km và 01 tuyến kênh mương dài 150m.

Được sự giúp đỡ của Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Hoành Bồ, xã đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả đi vào thực chất những nguồn vốn hỗ trợ, cụ thể: có 24 hộ đăng ký thực hiện mô hình, trong đó: 09 hộ nuôi ong bản địa lấy mật, 02 hộ nuôi lợn, 04 hộ nuôi gà, 01 hộ nuôi trâu, 05 hộ trồng chè hoa vàng, 02 hộ trồng quế, 01 hộ trồng tai chua.

Nhiều tuyến được của xã được đầu tư xây dựng kiên cố bê tông hóa, trong tương lai gần Đồng Lâm sẽ cán đích xã Nông thôn mới.

Chương trình 135 năm 2018, xã được đầu tư 200 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo của 02 thôn đặc biệt khó khăn là Khe Lèn, Đồng Trà; xã đã triển khai thực tế cho 15 hộ nghèo  đăng ký thực hiện, cụ thể có 06 hộ nuôi ong bản địa lấy mật, 03 hộ nuôi lợn thương phẩm, 01 hộ nuôi lợn rừng, 05 hộ nuôi trâu. Ngoài việc hỗ trợ tiền cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, UBND xã đã xây dựng mới 01 công trình phòng học tại thôn Đồng Trà.

Mặc dù còn khó khăn trong phát triển kinh tế, những UBND xã đã chủ động thực hiện hiệu quả các Chương trình, kế hoạch đề ra; từng nhân tố, chỉ tiêu đã đi vào thực chất. Toàn bộ hồ sơ về chương trình Nông thôn mới, chương trình 135 đã được xã tổng hợp gửi về văn phòng điều phối Nông thôn mới và phòng Dân tộc huyện xem xét, thẩm định, phê duyệt để tổ chức triên khai thực hiện.

Song song với việc phát triển kinh tế, xã còn quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đâu năm, xã đã giải quyết 02 hồ sơ trẻ em mồ côi cha thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết sô 222/2015/NQ-HĐND.

Thực hiện Quyết định số 33 về việc việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo: Năm 2018 toàn xã có 10 hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở trong đó có 01 hộ đã triển khai xây dựng, còn 09 hộ tiếp tục được triển khai xây dựng hoàn thành trong quý III và quý IV năm 2018.

Chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm của tỉnh và huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội; năm 2018 UBND xã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức được niêm yết công khai.

Ông Lý Tiến Điền – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Lý Tiến Điền  – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm cho biết: Đông Lâm là một trong những xã nghèo của huyện Hoành Bồ, điều kiện tự nhiên không ưu đãi như các xã đồng bằng, bên cạnh đó 98% dân số toàn xã là người dân tộc Giao, phương pháp canh tác còn nhỏ lẻ, manh mún; toàn xã có 5 thôn, trong đó có 2 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện 135, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã còn cao khoảng 19%. Năm 2018 thực hiện Nghị quyết của các cấp, chính quyền xã Đồng Lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, hỗ trợ vốn phát triển các mô hình phát triển kinh tế. Đảng bộ, Chính quyền xã đã xác định rõ xây dựng Nông thôn mới, để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của bà con nhân dân tiến tới giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách thực chất, phấn đấu năm 2019 sẽ thoát khỏi xã 135 .

Trong quá trình triển khai Đề án 196, xã Đồng Lâm đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân ý thức rõ việc đầu tư các công trình, mô hình phát triển kinh tế sao cho cần thiết và phải hiệu quả dựa trên nhu cầu thực tiễn. Các khoản kinh phí đầu tư được địa phương công khai, minh bạch, để người dân nắm bắt cụ thể, cùng phối hợp, giám sát. Bằng cách làm này, các công trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 do xã đầu tư đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phục vụ người dân khá hiệu quả.

Tuyến đường Bằng Ván – Đèo Gió được đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình 135 hoàn thành năm 2017, đã giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con thuận lợi hơn, đang là bước đệm để giúp các hộ dân quyết tâm thoát nghèo.

Anh Trịnh Tiến Long – hộ nghèo thôn Đồng Trà vui mừng chia sẻ: “Từ khi con đường trục thôn Bằng Ván- Đèo Gió (thôn Đồng Trà)  đi vào hoạt động đã giúp người dân chúng tôi rất nhiều. Đi lại thuận tiện, các cháu nhỏ đi học dễ dàng hơn, cùng với đó, việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa khởi sắc rất nhiều. Được sự tiếp sức, hỗ trợ từ nhà nước, bà con chúng tôi sẽ có thêm động lực đầu tư phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo thành công. Năm nay, gia đình tôi phấn đấu thoát nghèo bằng mô hình chăn nuôi lợn kết hợp với trồng keo”.

Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đồng Lâm, năm 2019 xã sẽ thoát khỏi chương trình 135 là có cơ sở, và việc hoàn thành và về đích Nông thôn mới trong tương lai gần, diện mạo Đồng Lâm sẽ đổi thay.

Phượng Long