Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để bầu làm Thủ tướng Chính phủ

BVR&MT – Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, được tiếp tục giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 26/7, sau lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, tiếp tục được giới thiệu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình kỳ họp, cũng trong sáng nay (26/7), các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Vào đầu giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau khi có kết quả bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội (được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Đồng chí Phạm Minh Chính sinh năm 1958; quê quán: tỉnh Thanh Hóa; có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; có trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Luật.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an; Thứ trưởng Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII…

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 5/4/2021, tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV, đồng chí được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.