“Đòn bẩy” về đích NTM và XĐGN ở các xã 135 Quảng Ninh

BVR&MT – Đề án 196 được xem là đòn bẩy phát huy nội lực, phát triển kinh tế các xã thuộc diện 135. Tạo động lực để các địa phương này sáng tạo, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng, và công tác xã hội hóa được thực hiện hiệu quả triệt để. Đề án 196 cũng được xem như “đòn bẩy” để Quảng Ninh sớm về đích xây dựng Nông thôn mới (NTM), xóa đói giảm nghèo (XĐGN) thành công, thiết thực và bền vững.

Bộ phận một cửa UBND xã Kỳ Thượng thuộc diện 135, được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế.

Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa 100% các xã, thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Ngày 17 tháng 01 năm 2017 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số: 196/QĐ-UBND “về việc phê duyệt Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) (đề án 196)”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xây dựng Nông thôn mới được xem như là lời giải thiết thực của Đề án 196. Tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao mức sống cho người dân.

Đề án 196 được xem như cách làm sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh. Được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2017, trong quá trình triển khai, thực hiện đề án, Quảng Ninh đã lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình 135…, sau 1 năm thực hiện đề án, bước đầu đã ghi nhận những dấu ấn thành công đáng khích lệ. Nhiều xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, kiên cố hóa đường làng ngõ xóm, lắp điện lưới, điện thoại, truyền hình, internet….. nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn đã mạnh dạn đăng ký về đích Nông thôn mới, nhiều thôn bản đặc biệt khó khăn nhân dân đã tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo (điển hình tại huyện Ba Chẽ), nhà tranh mái lá, nước sạch, công trình hợp vệ sinh đã được giải quyết….

Với tổng kinh phí đầu tư 476,894 tỉ đồng, các địa phương đã phân bổ vốn Chương trình 135 cho 472 danh mục công trình hạ tầng thuộc Đề án 196, hỗ trợ xây dựng 1.118/1.337 nhà ở tại các xã, thôn, bản ĐBKK cho đối tượng hộ nghèo, người có công với cách mạng (trong đó đã hoàn thành xây mới 1.053 hộ, đang thực hiện xây mới 65 hộ); tỷ lệ người dân tại các xã ĐBKK tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 17/17 xã ĐBKK tiếp tục duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; 1.380 người lao động nông thôn thuộc các huyện có xã, thôn, bản ĐBKK được đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ gia đình tại các xã ĐBKK được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92,8%. Đến nay, hầu hết các xã, thôn đều có sự chuyển dịch tích cực về các tiêu chí hoàn thành Chương trình 135, với 6 xã và 2 thôn chính thức ra khỏi diện ĐBKK. Phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 5 xã và 45 thôn ra khỏi diện ĐBKK.

Trạm y tế xã Kỳ Thượng đang được đầu tư xây dựng mới.

Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đề án 196 năm 2018 và các điều kiện, tiêu chí đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK: Hỗ trợ phát triển sản xuất: 2.969/3.812 lượt hộ (77,88%), hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông: 85/85 công trình (100%), hỗ trợ đầu tư công trình thủy lợi: 72/86 công trình (83,72%), hỗ trợ xây dựng trạm y tế: 2/2 công trình (100%), hỗ trợ đầu tư nâng cấp trường học: 6/6 công trình (100%), hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt: 18/25 công trình (72%), hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa: 35/42 công trình (83,33%), hỗ trợ đầu tư công trình điện: 3/3 hộ (100%), hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: 187/404 hộ (46,28%).

Triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình MTQG với đề án, được xem như là cách làm sáng tạo, đột phá của tỉnh Quảng Ninh, đây cũng là động lực thúc đẩy nhận thức của nhân dân vùng đặc biệt khó khăn có ý thức vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo…,

Đề án 196 là cách làm sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh để sớm đưa những xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn ra khỏi chương trình 135 rất cần nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác.

Kết quả sau 01 năm thực hiện đã ghi nhận dấu ấn thành công của Đề án, trong tương lai gần Quảng Ninh sẽ không còn xã thuộc diện 135. Đời sống, kinh tế nhân dân sẽ ổn định, diện mạo nông thôn sẽ đổi thay. Quảng Ninh sẽ sớm hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo, chương trình 135….

Phượng Long