Độc đáo cọn nước miền sơn cước

BVR&MT – Cọn nước – hay còn gọi là guồng nước, bánh xe nước – có từ lâu đời, gắn với phương thức canh tác truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

Cọn nước thường được sử dụng ở những nơi sông, suối có dòng chảy thấp so với ruộng canh tác. Cọn nước được làm hoàn toàn thủ công, tận dụng những vật liệu có sẵn từ tự nhiên như tre, vầu… và đã trở thành nét đặc trưng riêng của miền sơn cước.

Chú thích ảnh
Cọn nước gắn liền với phương thức canh tác truyền thống của đồng bào vùng cao. 
Chú thích ảnh
Những cọn nước được sử dụng ở những nơi sông, suối có dòng chảy thấp. 
Chú thích ảnh
Cọn nước mang nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao.
Chú thích ảnh
Lực đẩy khiến cọn nước quay liên tục để đưa nước vào gầu. 
Chú thích ảnh
Đến tầm cao nhất định thì các gầu bắt đầu dốc nước vào các ống dẫn. 
Chú thích ảnh
 Nước được dẫn lên qua các ống tre, nứa chảy vào ruộng. 
Chú thích ảnh
Những gia đình có điều kiện hơn sẽ dùng ống nhựa để dẫn nước vào ruộng.
Chú thích ảnh
Những cọn nước hỏng sẽ được thay thế bằng những cọn mới.
Chú thích ảnh
Những cọn nước sẽ tiết kiệm được sức người trong việc tưới nước vào ruộng.