Doanh nghiệp là yếu tố hạt nhân trong phát triển nông nghiệp

BVR&MT – Bộ trưởng Bộ NN&PTTN nhấn mạnh điều này khi đến thăm và làm việc với tỉnh Gia Lai về phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý tỉnh Gia Lai cần chú trọng phát huy vai trò của doanh nghiệp trong liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với tỉnh Gia Lai về phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm giống vật nuôi, mô hình sản xuất rau, cà phê, hồ tiêu theo chuẩn VietGap tại Gia Lai; trao đổi với người dân, doanh nghiệp về phương thức sản xuất, tiêu thụ, hướng phát triển mở rộng các sản phẩm VietGap và gợi mở một số giải pháp, công nghệ hiện đại có thể ứng dụng trong sản xuất.

Về cơ cấu nông nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Gia Lai có tiềm năng rất lớn trong phát triển chăn nuôi, nhưng ngành này vẫn chậm phát triển, chênh lệch lớn so với trồng trọt. Vì vậy, tỉnh cần quan tâm tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng tập trung đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc.

Bên cạnh đó, Gia Lai có thế mạnh phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, tiêu, cây dược liệu, bước đầu cũng đã hình thành xây dựng được chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ.

Tuy nhiên, để nâng cao năng suất, gia tăng giá trị về kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, tỉnh cần tăng cường ứng dụng công nghệ cao, cũng như liên kết chặt chẽ hơn giữa nông dân với doanh nghiệp. Trong đó, cần coi doanh nghiệp là hạt nhân.

“Trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố hạt nhân chính là doanh nghiệp để liên kết với hợp tác xã và bà con nông dân. Cứ để bà con nông dân đơn độc sản xuất kinh doanh sẽ không thể hội nhập thành công, phải liên kết thông qua mô hình hợp tác xã, đó chính là doanh nghiệp. Địa phương cần có chính sách động viên, khích lệ, hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia quá trình sản xuất kinh doanh”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ.