Doanh nghiệp đầu tiên triển khai thành công công nghệ DNSSEC cho tên miền .VN.

BVR&MT – Doanh nghiệp đầu tiên triển khai thành công công nghệ DNSSEC cho tên miền .VN.

Ngày 20/11/2017, Nhà đăng ký tên miền Việt Nam – Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến (ESC) phối hợp cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC – Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thực hiện việc ký zone thành công cho tên miền đầu tiên trên hệ thống máy chủ tên miền của ESC. Đây là tên miền đầu tiên của Việt Nam được ký zone thông qua một nhà cung cấp dịch vụ, đã đánh dấu một mốc son đặc biệt trong lộ trình triển khai DNSSEC tại Việt Nam.

Theo lộ trình Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền.VN đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (theo Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ký ngày 23/10/2014), đến nay Trung tâm Internet Việt Nam đã hoàn tất việc tạo khoá và ký DNSSEC cho hệ thống root .VN, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet Việt Nam và sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử một cách an toàn.

Thông tin whois trên mạng Internet khi tên miền được ký DNSSEC thành công.
Thông tin whois trên mạng Internet khi tên miền được ký DNSSEC thành công.

Tiếp theo việc triển khai DNSSEC ở mức root của tên miền cấp cao quốc gia.VN, ESC là doanh nghiệp đầu tiên triển khai việc tạo khoá và ký DNSSEC cho các tên miền trong hệ thống tên miền quốc gia .VN và phát triển thành một dịch vụ cung cấp ra cộng đồng.

Dịch vụ chính thức được triển khai miễn phí cho các khách hàng trong toàn quốc kể từ ngày 22/11/2017, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho các hệ thống thương mại điện tử cũng như tăng chỉ số đánh giá chất lượng cho các website và email của khách hàng trên mạng Internet toàn cầu.

Anh Tuấn

Tags: ,
CHIA SẺ