Doanh nghiệp đầu tiên ở Thanh Hoá được vay vốn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

BVR&MT – Sáng 8-8 Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thường Xuân (NHCSXH Thường Xuân) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng giải ngân nguồn vốn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

NHCSXH Thường Xuân ký kết hợp đồng giải ngân nguồn vốn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với Công ty CP Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa.

Theo đó, Công ty CP Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa (Thường Xuân) là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất 0% theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo hợp đồng ký kết, Công ty CP Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa được giải ngân cho vay nguồn vốn hơn 110 triệu đồng để trả lương cho 12 người lao động ngừng việc các tháng 5, 6, 7 năm 2021. Thời hạn vay 1 năm và không cần tài sản bảo đảm.

NHCSXH Thường Xuân đã thực hiện giải ngân xong nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp chi trả lương cho người lao động, bước đầu khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Được biết, ngoài Công ty CP Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa đã có 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đề nghị được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19. NHCSXH Thanh Hóa đang chỉ đạo các phòng giao dịch khẩn trương rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để kịp thời giải ngân nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn chung của đất nước trong bối cảnh đại dịch CoVID-19.