Đoàn viên xã Nậm Chạc phối hợp với Trung Đoàn 254 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chung sức xây dựng NTM

BVR&MT – Phong trào đoàn thanh niên chung sức xây dựng Nông thôn mới đang được xã Nậm Chạc triển khai mạnh mẽ.

Đoàn viên xã Nậm Chạc phối hợp với Trung Đoàn 254 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai thực hiện đổ bê tông đường đi vào nhà văn hóa thôn Khoang Thuyền.

Nậm Chạc là xã biên giới nằm ở phía bắc của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Điều kiện kinh tế của bà con dân bản còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của tỉnh Lào Cai, và huyện Bát Xát, xã Nậm Chạc đang tập trung nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới, làm đường, xây dựng hệ thống thủy lợi để ổn định sản xuất cho bà con nhân dân các bản, thúc đẩy phát triển kinh tế từ nội lực của địa phương.

Phong trào đoàn thanh niên chung sức xây dựng Nông thôn mới đang được triển khai mạnh mẽ ở Nậm Chạc.

Ngày 25/12/2018, 35 đoàn viên xã Nậm Chạc phối hợp với Trung Đoàn 254 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và lực lượng Dân quân trên địa bàn xã đã tiến hành đổ bê tông đường đi vào nhà văn hóa thôn Khoang Thuyền với chiều dài là 50m.

Nậm Chạc là xã biên giới phía bắc của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng về đầu tư nguồn lực giúp địa phương bứt phá phát triển kinh tế.

Phượng Long