Diễn đàn Con người và rừng 2018

BVR&MT – Hôm nay, 19/08, Diễn đàn về Con người và Rừng 2018 đã được tổ chức tại Bangkok, Thái lan. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của các cộng đồng, nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội và cơ quan lâm nghiệp của các nước trong khu vực gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Myamar, Nepal…

Với chủ đề: “Rừng là chúng ta: Tại sao rừng quan trọng”, Diễn đàn đã thảo luận về quyền và vai trò của các cộng đồng dân cư, của phụ nữ, giới trẻ, của người tiêu dùng trong bảo vệ rừng, về các sáng kiến tiêu dùng xanh, cũng như thách thức, cơ hội và giải pháp để quản trị rừng hiệu quả.

Giám đốc RECOFT phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Ngày mai Diễn đàn sẽ tiếp tục diễn ra nhằm giới thiệu các bằng chứng về cách thức lâm nghiệp cộng đồng góp phần vào việc thực hiện và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, về các sáng kiến kết nối và thúc đẩy lâm nghiệp cộng đồng trong mục tiêu này, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong khu vực nhằm đạt được mục tiêu quản trị rừng hiệu quả.

Một gian hàng của cộng đồng Bắc Cạn, Việt Nam trưng bày tại Diễn đàn.

Diễn đàn do Trung tâm Vì Con người và Rừng (RECOFTC) tổ chức. Đây là một phần hoạt động của Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (V4MF) do Liên minh Châu Âu tài trợ, được thực hiện tại năm nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước trong mục tiêu cải thiện rừng khu vực Mê Công.

Bạch Dương