Điện Biên: Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

BVR&MT – Mới đây, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 926/STNMT-QLMT&BĐKH về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Tỉnh Điện Biên có hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đề nghị các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm tầm quan trọng của đa dạng sinh học, mô hình giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, thúc đẩy tiêu dùng bền vững có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

Cùng với đó, lồng ghép nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch chiến lược, kế hoạch các ngành kinh tế có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như: nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nhất là các khu vực bảo tồn càn được ưu tiên trong các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 tầm nhìn đến năn 2050 tại quyết định 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm soát các hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học: hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nước mặt, phương thức canh tác, khai thác kém bền vững và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các cơ quan báo, đài thường trú trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền tăng thời lượng tin, bài, phóng sự…về các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Sơn Tinh