Điện Biên chuyển đổi trên 37 nghìn m2 rừng sản xuất bố trí dân cư

BVR&MT – Đánh giá việc triển khai dự án di chuyển dân cư khỏi khu vực nguy cơ sạt lở cao là cần thiết, cấp bách, tỉnh Điện Biên vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng trên 37 nghìn m2 rừng sản xuất để xây dựng hạ tầng khu dân cư cho 280 nhân khẩu.

Một góc bản vùng cao Điện Biên.

Theo đó, diện tích rừng sản xuất được xét chuyển mục đích sử dụng thuộc khu vực Huổi Thẩu Đeng, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên). Trên diện tích rừng chuyển đổi, địa phương triển khai dự án xây dựng hạ tầng, dân cư, để sắp xếp, ổn định dân cư cho 56 hộ dân (280 nhân khẩu) thuộc các bản Phiêng Đất B, Nậm Nèn 1, Nậm Nèn 2. Trong số đó có 28 hộ với 140 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Việc di chuyển, bố trí dân cư tại điểm mới để người dân yên tâm sinh sống, phát triển sản xuất.

Để triển khai dự án, tỉnh Điện Biên quyết định bố trí gần 28 tỷ đồng từ các nguồn: vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và các năm tiếp theo; vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian triển khai dự án giai đoạn 2021-2023.

Được biết ngoài dự án xây dựng, bố trí dân cư Huổi Thẩu Đeng, Điện Biên cũng quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng gần 19 nghìn m2 rừng sản xuất tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo để triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải và công trình nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo, với tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương trong năm 2021-2022.