Điện Biên chi trả hơn 148 tỷ tiền dịch vụ môi trường rừng

BVR&MT – Căn cứ kết quả kiểm tra diện tích đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 được cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương xác nhận, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên vừa quyết định chi trả hơn 148 tỷ đồng công chăm sóc, bảo vệ cho các chủ rừng.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Pá Khoang tuyên truyền lợi ích bảo vệ rừng đến người dân xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ.

Trong tổng số tiền trên, huyện Tuần Giáo được chi trả hơn 12 tỷ đồng; Tủa Chùa hơn 6 tỷ đồng; Điện Biên Đông hơn 7 tỷ đồng; Nậm Pồ 31 tỷ đồng; Mường Chà 16 tỷ đồng; Mường Ảng 4 tỷ đồng; Điện Biên 9 tỷ đồng; Mường Nhé hơn 53 tỷ đồng; thị xã Mường Lay hơn 1 tỷ đồng và thành phố Điện Biên Phủ hơn 53 tỷ đồng.

Toàn bộ diện tích đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực sông Đà, sông Mã, lưu vực nhà máy thuỷ điện Nậm Mức, Trung Thu, Long Tạo, Nậm Núa, Nậm Khẩu Hu, Na Son, Nà Lơi, Thác Trắng, Thác Bay, Pá Khoang, Nậm He, Nậm Mu và các lưu vực nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà.