Dịch vụ môi trường rừng thu hơn 1.000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

BVR&MT – Vừa qua, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dịch vụ môi trường rừng thu hơn 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Dịch vụ môi trường rừng thu hơn 1.000 tỉ đồng

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đánh giá cao tập thể Tổng cục Lâm nghiệp đã có nhiều nỗ lực, bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018 và tập trung chỉ đạo để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Các chỉ tiêu của Ngành duy trì tăng trưởng và hoàn thành ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2018: tăng trưởng giá trị sản xuất 5,21%, trồng rừng sản xuất tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2017, vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản giảm 29% số vụ (với mục tiêu đề ra là giảm 20%); giảm 53% diện tích bị thiệt hại (mục tiêu đề ra là 30%) so với cùng kỳ năm 2017; công tác phòng cháy chữa cháy rừng có nhiều chuyển biến tích cực, cháy rừng giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại.

Cùng với đó, ngành Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo tinh thần Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt 9,1 triệu m3. Giá trị xuất khẩu lâm sản 4,331 tỷ USD chiếm 22,3% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dịch vụ môi trường rừng tiếp tục là nguồn thu quan trọng của Ngành, cả nước đã thu 1.091,6 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2017, đạt 47% kế hoạch năm 2018.

Công tác tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm có chuyển biến rõ nét, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với một số báo phục vụ tốt công tác tuyên truyền của ngành Lâm nghiệp.

Tuy vậy, 6 tháng đầu năm 2018 ngành Lâm nghiệp vẫn còn một số hạn chế như: Nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng được bố trí thấp so với chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến bố trí vốn ngân sách nhà nước cho công tác trồng rừng, đặc biệt là trồng phòng hộ, rừng đặc dụng. Trồng rừng ven biển còn chậm. Công tác thống kê số liệu ngành Lâm nghiệp còn chưa sát với thực tế và thực hiện phân tích, tính toán số liệu còn hạn chế. Tiêu chuẩn quy chuẩn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Công tác bảo vệ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ.

Kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 9 tỷ USD

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Tổng Cục bám sát kế hoạch năm 2018 chủ động thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; tham mưu cơ chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 6,0 – 6,5%; kim ngạch xuất khẩu lâm sản 9 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng 41,65%; giảm tối thiểu 20% số vụ vi phạm và 30% diện tích rừng bị thiệt hại, tập trung chỉ đạo giải quyết các điểm nóng về phá rừng và vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm túc các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổng cục Lâm nghiệp đã xác định tập trung vào các nhóm giải pháp như: Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm cho việc thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. Hoàn thành việc xây dựng 04 Nghị định và 07 Thông tư.

Ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp: đặc biệt về giống cây trồng, nâng cao chất lượng trồng rừng gắn với phương án quản lý rừng bền vững; triển khai mạnh việc kiểm soát theo chuỗi trong truy xuất nguồn gốc lâm sản; rà soát lại quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lâm nghiệp để kiểm soát giảm các thủ tục hành chính; bước đầu triển khai các công tác dịch vụ hấp thụ CO2, đường phát thải. Quản lý hiệu quả các nguồn lực, tăng cường phối kết hợp giữa các nguồn lực.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; rà soát có phương án cụ thể nâng cao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm; đối với 6 Vườn Quốc Gia thực hiện rà soát quản lý chặt chẽ quản lý đất đai, có hiệu quả. Quản lý công tác tuyển dụng chặt chẽ và đúng quy trình; hoàn thành bàn giao Vườn quốc gia Yokdon về UBND tỉnh Đắk Lắk.

Văn Trì.