Dịch vụ môi trường rừng phát huy hiệu quả cao

BVR&MT – Năm 2017, dự kiến tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thu được khoảng 1.700 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí hữu ích giúp người dân sống bằng nghề rừng có thể bám đất, bám rừng hơn nữa.

Theo ông Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NN&PTNT), DVMTR trở thành nguồn tài chính quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng, giảm áp lực chi ngân sách, hằng năm thu từ 1.200-1.300 tỷ đồng, chi trả cho trên 5,4 triệu ha rừng.

“Đầu năm, chúng tôi ước năm 2017 sẽ thu khoảng 1.650 tỷ đồng trong điều kiện phải nỗ lực hết sức, nhưng đến thời điểm này chúng ta đã đạt được con số này, dự kiến cả năm nay nguồn thu này sẽ đạt 1.700 tỷ. Đây là con số rất ý nghĩa trong khi đầu tư vào lâm nghiệp còn hạn chế. Đây chính là nguồn kinh phí quý báu để tái đầu tư hỗ trợ người trồng rừng và bảo vệ rừng, từ đó sẽ giúp người dân sống bằng nghề rừng ổn định hơn và gắn bó với rừng hơn”, ông Trị nhấn mạnh.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, DVMTR đã phát huy hiệu quả trên thực tiễn, đến nay chỉ tiêu trồng rừng sản xuất gần như đã hoàn thành 100%. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến ngành kinh tế lâm nghiệp, người trồng rừng cũng dần có cuộc sống ổn định hơn khi làm lâm nghiệp.