Đền bù cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa sẽ sớm kết thúc

BVR&MT – Trong cuộc họp cuối tháng 4/2017, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung trước ngày 30/6/2017, để người dân ổn định đời sống và sản xuất.

Công tác chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân ở các tỉnh miền Trung bị thiệt hại sau sự cố môi trường đang được tiến hành khẩn trương. ảnh: TTXVN.

Phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi riêng vớiông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản về vấn đề này.

Xin ông cho biết quá trình chi trả việc bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển do Formosa?  

Việc chi trả bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung cơ bản đã hoàn thành. Vừa qua, Chính phủ cũng như Bộ NN&PTNT đã công bố công khai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc chi trả, vẫn còn một số địa phương có thắc mắc, người dân có kiến nghị. Những vướng mắc này sẽ được lắng nghe và giải quyết.

Thời hạn để giải quyết dứt điểm những vướng mắc này chưa được ấn định, nhưng sau đợt 30/6, các địa phương sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh, từ đó, sẽ đưa ra các chỉ đạo cụ thể trong thời gian tới.

Trong Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ đã phân rõ trách nhiệm của từng cấp và trình tự thủ tục để kê khai thiệt hại và các bước để tiến hành bồi thương, đảm bảo việc bồi thường dân chủ, không để người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển không được hỗ trợ.

Trong kỳ họp thứ 8 vừa qua của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung đã có giao cho các bộ ngành vào kiểm tra, tiếp xúc với người dân để lắng nghe các thắc mắc. Bên cạnh đó, giải quyết những tồn đọng liên quan tới sản phẩm thủy sản cấp đông, ở trong các kho chưa giải quyết được. Việc này đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì.

Bộ NN&PTNT đang cử các tàu kiểm ngư vào các địa phương, tiếp xúc với người dân, cùng với địa phương vận động ngư dân không khai thác cá tầng đáy, để phục hồi, tái tạo lại hệ sinh thái cũng như nguồn lợi thủy sản.

Thứ hai là thúc đẩy sản xuất. Vừa qua, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất tôm trên cát tại Hà Tĩnh. Năm nay đã có tín hiệu tích cực từ việc nuôi tôm cũng như nuôi trồng thủy sản ở 4 tỉnh miền Trung phục hồi tốt.

Nếu xảy ra sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình chi trả đền bù thiệt hại, Ban chỉ đạo và Bộ NN&PTNT sẽ giải quyết như thế nào, thưa ông?

Bộ NN&PTNT vẫn thường xuyên cử các đoàn vào kiểm tra, giám sát định kỳ theo chức năng. Trong quá trình kiểm tra, quan trọng nhất là các địa phượng phải thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với những vi phạm và lắng nghe kiến nghị của dân.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT sẽ thông qua các báo của các địa phương để giải quyết các vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ đề nghị Chính phủ giải quyết.

Ban chỉ đạo cũng định kỳ họp, mục đích chính là sớm kết thúc việc chi trả và đáp ứng nhu cầu của người dân. Thực tế, tình hình sản xuất của người dân 4 tỉnh miền Trung đã dần trở lại ổn định.

Xin cảm ơn ông!