Đề xuất phạt nặng vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự thảo được xây dựng theo hướng đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có hành vi sẽ bị xử phạt hành chính lên tới một tỷ đồng. Bên cạnh gắn trách nhiệm khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp vi phạm, dự thảo Nghị định cũng quy định biện pháp xử lý mạnh tay như đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc kéo dài.

Nghị định được xây dựng dựa trên các quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật; đồng thời cập nhật các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới, tình hình mới.

Theo Bộ TN&MT, các quy định đưa ra trong dự thảo Nghị định có tính răn đe các hành vi vi phạm; tăng cường việc hậu kiểm. Việc xử lý các hành vi vi phạm dựa trên nguyên tắc vi phạm càng lớn, mức xử phạt càng cao.

Đề xuất phạt nặng vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, năm 2019 cơ quan này xử phạt vi phạm hành chính 180 cơ sở/464 cơ sở được thanh kiểm tra, số tiền trên 52 tỷ đồng. Năm 2020, có 43 cơ sở/173 cơ sở được thanh kiểm tra bị xử phạt số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, các Bộ khác đã thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tổng số tiền 1.129 tỷ đồng. Ở địa phương, năm 2020 đã xử phạt vi phạm hành chính 3.232 vụ, với tổng số tiền xử phạt trên 131 tỷ đồng.

Số vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường được phát hiện và xử phạt có giảm hàng năm nhưng đây vẫn là một lĩnh vực nóng, xảy ra ở nhiều địa phương, có những vụ việc kéo dài gây bức xúc dư luận.

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đề xuất phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi không có Giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định; không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo Giấy phép môi trường;

Phạt tiền từ 100-150 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không trung thực thông tin về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm theo quy định; không cấp đổi, cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường theo quy định; không thực hiện nội dung của Giấy phép môi trường theo quy định, trừ trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường, thu gom, xử lý chất thải, nhập khẩu phế liệu, cải tạo, phục hồi môi trường, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Phạt tiền từ 400-500 triệu đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Đặc biệt, dự thảo nghị định đề nghị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Sơn Tinh